పద్మ మోహన్ 20 – Telugu sex stories

telugu sex stories పద్మ మోహన్ 20 పద్మ ఇద్దరూ భోజనం చేసిన తర్వాత టీవీ చూస్తున్నారు.వాణి: అక్క పద్మ :ఏమిటివాణి: అక్క ఆయనకి నువ్వు కాకుండా పెళ్లికి ముందు ఏమైనా చిలక్కొట్టుడు లు ఉన్నాయా పద్మ:ఆయన అనుమానం ఎందుకు వచ్చింది.వాణి : ఏమీ లేదు పెళ్లి చేసుకొని నువ్వు కొన్ని రోజులు లేకపోతేనే వేరే దానికోసం తిరిగారు అలాంటిది పెళ్ళికి ముందు ఏమైనా ఉన్నాయా అని అడుగుతున్నా.పద్మ : తెలివిగల దానివి బాగానే స్టడీ చేసే.
వాణి :ముందు చెప్పు అక్క ఏమైనా చిలక్కొట్టుడు ఉన్నాయా.పద్మ : ఉంది నాకు పెళ్లికి ముందు తెలియదు  ఐదు నెలలకి నాకు తెలిసింది వాళ్ళు మార్వాడీస్. వాళ్ళు నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి ఇంట్లోనే అద్దెకి ఉంటున్నారట. నాకు పెళ్ళికి ముందు ఈ సంగతి తెలియదు తరువాత తెలిసింది అది కూడా నాకు ఆయన ద్వారా తెలియ లేదు నాకు పెళ్లి లో కూడా ఆమె కనిపించింది కానీ నేను అంతగా పట్టించుకోలేదు మొదటి రాత్రి నన్ను బాగా పెట్టారు మూడుసార్లు దేన్గారు పూకంతా ఎర్రగా కందిపోయింది.
మొదటి రాత్రి మా ఇంట్లో జరిగింది రెండో రోజు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాక ఆ మార్వాడి ఆంటీ నన్ను రెడీ చేసింది అద్దంలో నన్ను చూసుకుని నాకు చాలా గర్వంగా అనిపించింది అంత బాగా నన్ను రెడీ చేసింది.వాణి : ఆమె వయస్సు ఎంతఅక్క పద్మ : 32 ఉండవచ్చు ఆమెకి. కానీ పిల్లలు లేరు. మొగుడు  డబ్బులు అని ఉరులు  మీద తిరుగుతూ ఉంటాడు. ఆమె నాతో చాలా తక్కువగా మాట్లాడుతుంది. చాలా పద్ధతిగా కూడా ఉంటుంది. అందువల్ల నాకు ఎటువంటి అనుమానం రాలేదు. నన్ను నా మొగుడు  రోజులో కనీసం మూడు సార్లు దెంగివారు. ఐదు నెలలు అయ్యాక పూకు దెంగుడు మరింత ఎక్కువయింది ఏమిటి ఉన్న కొద్ది మరింత రసికులు  అవుతున్నారు అని అడిగా. అంతా నీ అందం వల్ల అని చెప్పారు.
మూడు నెలలు గడిచాయి. అప్పటికీ నాకు ఎటువంటి అనుమానం రాలేదు. కొన్ని రోజులకి మార్వాడి ఆంటీ వాళ్ళ అమ్మ వచ్చింది. ఆమె మూడు రోజులు ఆమె కూతురు దగ్గర ఉంది. ఆయన ఆ మార్వాడి ఆంటీ

కథను కొనుగోలు చేయండి