పద్మ మోహన్ 23 – Telugu sex stories

telugu sex stories పద్మ మోహన్ 23

నాలోనే లోపం ఉందంట మనకి  ఒక్క శాతం మాత్రమే పిల్లలు పుట్టే అవకాశం ఉందని చెప్పారు.పద్మ: మరి మందులు వాడినా ప్రయోజనం లేదా …..?లేదు పద్మమేమిద్దరం ఈ రోజు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నా కానీ పిల్లలు పుట్టారు అన్నా దిగులుతో రెండు రోజులు అన్నం కూడా తినలేదు.రెండు రోజుల తర్వాత డాక్టర్ చేసిన రిపోర్ట్స్ మళ్లీ తీసుకుని హాస్పిటల్ కి వెళ్లాను.మా ఆయనకి మందులు వాడినా ప్రయోజనం లేదా అని అడిగాను ఆయన ఏమీ సమాధానం చెప్పకుండా మౌనంగా ఉన్నారు ఏమీ మాట్లాడరు అని అడిగాను.వేరే ఏదైనా స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకు వెళ్ళమంటారా అని అడిగాను అమ్మ నువ్వు ఎన్ని ఆసుపత్రి తిరిగినా ప్రయోజనం ఉండదు లోపం మీ ఆయనకి కాదు. నీకు, గర్భసంచిలో పిండం పెరిగే

కథను కొనుగోలు చేయండి