పద్మ మోహన్ 24 – Telugu sex stories

telugu sex stories పద్మ మోహన్ 24 వానికి మాత్రం చాలా అసంతృప్తిగా అసహనంగా ఉంది ఇంకా అక్కడ నుండి తన గది లోకి వెళ్తుండగా బయట వంకాయ మొక్కలు ఉండడం గుర్తొచ్చింది వెంటనే బయటకి వెళ్లి రెండు లావుపాటి వంకాయలు కోసుకుంది. వాటిని తీసుకొని లోపలికి వచ్చి ఒకసారి మోహన్, పద్మ ఉన్న రూమ్ లోకి చూసింది ఇద్దరు గట్టిగా వాటేసుకొని పడుకోన్నారు. అడుగులో అడుగు వేసుకుంటూ నిదానంగా బాత్రూం కి వెళ్ళింది. తన నైటీని పైకిలేపి లావుపాటి తన పూకు లో పెట్టుకొని ఆడిస్తుంది. తనకి ఇంత వరకు 2మడ్డలు  మాత్రమే దూరాయి. కానీ వేళ్ళతో కానీ

 వంకాయలు తో కానీ కొట్టుకోవడం అలవాటు లేదు. వాణి  మాత్రం చాలా స్పీడ్ గా కొడుతుంది.
పద్మా కి వాణి బాత్రూం లోకి వెళ్ళిన తర్వాత తలుపు వేసిన శబ్దం వినబడింది అప్పటికే పది నిమిషాలు అయింది కానీ ఇంకా బాత్ రూమ్ నుండి బయటకు రలేదు. పద్మ కి అనుమానం వచ్చి

కథను కొనుగోలు చేయండి