పద్మ మోహన్ 25 – Telugu sex stories

telugu sex stories పద్మ మోహన్ 25
కొంచెం సేపు ఆగి బయటకి వచ్చి వాణ్ణి బెడ్రూమ్ లోకి నడిచింది వాణి వంకాయ తో తన పూకు గట్టిగా కుట్టుకుంది. వాణి పూకు లో నుండి తెల్లగారసం కారుతుంది. వానికి చివర దశలో ఉన్నట్లు ఉంది చాలా స్పీడ్గా వంకాయని ఆడుస్తుంది. అః ఆహ్ అః అంట తన రసాల్ని పూకు లో నుండి బయటికి వదిలేసింది పూకు లో నుండి వంకాయ బయటకు తీయగానే లోపలి నుండి కొంచెం నీళ్లు లాగా కారింది .వెంటనే తన లంగా చీర కిందకి లాక్కుని రెండు వంకాయలను తీసుకుని బయటకి వచ్చింది అది గమనించిన పద్మ వెంటనే తన రూం కి వెళ్ళిపోయింది. వాణి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ పద్మ ,వాణి ఎక్కడికి వెళ్తుందో అని బయటకి వచ్చింది వాణి ఆ రెండు వంకాయలను ఎక్కడ పడవేస్తుందని బయటికి వెళ్లి చూస్తుంది కానీ అవి ఎక్కడా కనిపించలేదు చాలా సేపు అయిన తర్వాత కూడా పద్మకి కనిపించలేదు ఇంకా మొగుడికి క్యారేజీ టైం అవుతుంది అని కిచెన్ లోకి వెళ్ళింది. అలా వెళ్లగానే 2 వంకాయ రుచి పద్మ కి ఎక్కడలేని సంతోషం

కథను కొనుగోలు చేయండి