పద్మ మోహన్ 27 – Telugu sex stories

telugu sex stories పద్మ మోహన్ 27 ఇంకా పద్మ మొగుణ్ణి ఏడిపించడం బాగోదని తలుపు తీసింది.ఒసేయ్ గదిలో ఎందుకు ఉచ్వా నన్ను.చెప్తా అంత తొందర ఎందుకు వెనక్కి తిరిగి అని కళ్ళకి గంతలు కట్టింది.ఒసేయ్ లంజా ఏమి చేస్తున్నావ్ కళ్ళకి గంతలు ఎందుకు.పద్మ మోహన్ ఛాతి మీద వెంట్రుకలు పట్టుకుని లాగింది మోహన్ విలవిలలాడి పోయాడు ఒసేయ్ వద్దులు అని అన్నాడు.ఇంకోసారి లంజ అంటావా అని అడిగింది పద్మ.నీయమ్మ టైం చూసి కొడుతున్నావ్ దెబ్బ .అందుకే అన్ని మూసుకొని నేను చెప్పినట్లు విను నీకు 10 నిమిషాలలో ఒక విచిత్రం చూపిస్తా అని అంది పద్మ.
మొగుని శోభనం గదిలోకి తీసుకెళ్ళింది .పద్మ మోహన్

కథను కొనుగోలు చేయండి