పద్మ మోహన్ 40 – Telugu sex stories

telugu sex stories పద్మ మోహన్ 40 వానికి పట్టరాని కోపం వచ్చి వెళ్లి కొడదామా అనిపించింది. కానీ తమాయించుకొని పద్మ దగ్గరికి వెళ్ళింది.అక్క……. అక్క……..ఏమిటిఅక్క నన్ను మోసం చేసిన వాడు అక్కడ ఉన్నాడు వాటితో పాటు అమ్మాయి కూడా ఉంది పద్మ: వేరే పెళ్లి చేసుకున్నాడుముళే …వాణి :లేడు అక్క …వేరే పెళ్లి చేసుకుంటే కాలేజీ బాగ్ ఎందుకు ఉంటుంది.కాలేజీ కి వెళ్తున్నట్టు ఉంది.మోహన్ :నువ్వు కరెక్ట్ గా చూసావావాణి: చూశాను బావమోహన్: సరే వాడిని నాకు చూపించు ఒకసారిపద్మ: ఏమండీ వాడితో మనకెందుకు వదిలేయండిమోహన్: ఏమిటి వదిలేసేది ఆల్రెడీ ఒక జీవితం నాశనం చేశాడు ఇంకొక అమ్మాయి జీవితం నాశనం చేస్తున్నాడు.వాణి : అవును అక్క

కథను కొనుగోలు చేయండి