పద్మ మోహన్ 45 – Telugu sex stories

telugu sex stories పద్మ మోహన్ 45 పద్మ :హ్యాపీ నా వాణిఫుల్ హ్యాపీ అక్క అంటూ గట్టిగా కౌగిలించుకుందిపద్మ: ఏమి నను  కాదు మీ బావను వాటేసుకో ….. ఆయనకి పెట్టు ముద్దులు. వాణి: చాలా థ్యాంక్స్ బావమోహన్: ఏమిటి అలానేన చెప్పేది థాంక్స్ మరి ఎలా చెప్పమంటావ్ మీ అక్క చెప్పిందిగాఅంటే అలా చెప్పమంటావాఅవునువాణి మోహన్ ని గట్టిగా కౌగిలించుకుని ముఖం మీద ముద్దులు పెడుతూ థాంక్స్ బావా అని చెప్పింది మోహన్ వాణి సల్లని గట్టిగా నలుపుతున్నాడుఅబ్బా బావ అని అరిచింది.ఏమైందేచూడు ఎలా నిలిపేవు జాకెట్ మొత్తం తడిచిపోయింది.పద్మ :ఇంక చాల్లే మీ సరసాలు రండి ఇంకా బావ ఇంకా వదులు బావ ఏంటే వదిలేది నాకు కసి రేగింది. నా మడ్డ లేగిశింది చూడు.ఇప్పుడు నా వల్ల కాదు బావ వదిలేయ్….. నన్ను రాత్రి నా పెళ్ళాం లంజని  అడిగితే అదే మాట అంది . ఇప్పుడు నువ్వు కూడా ఆ మాట అంటున్నావు నేను ఎవరి కుత్తా దెంగాలి లంజ ఛీ నీకు లంజా అనే మాట తప్ప ఇంకేమీ రావా

కథను కొనుగోలు చేయండి