పద్మ మోహన్ 49 – Telugu sex stories

telugu sex stories పద్మ మోహన్ 49
లంగా అంతా రక్తం అంటుకుని ఉంది. మళ్లీ అదే చీర కట్టుకొని బయటకి వెళ్లి బాత్ రూమ్ దగ్గర వచ్చింది. మోహన్ బాత్రూంలో కూడా లేడు. ఎక్కడికి వెళ్ళాడు అని ఆలోచిస్తూ మళ్ళీ గదిలోకి వచ్చింది. వాణి అనుకున్న అనుమానం నిజమైంది. అసలు బావ నన్ను ఎందుకు కదిపి  చూశాడు అని అనుమానం ఇంకా ఎక్కువ అయ్యింది.  
 
బావ ఏదో పెద్ద ప్లాన్ వేసి ఇక్కడికి తీసుకు వచ్చాడు. అసలు ఆంటీ ఎక్కడ ఉందో చూడాలని చీకట్లోనే ముందుకు వెళ్ళింది. ఆ పాము హౌస్ లో అక్కడక్కడ నైట్ లు ఉన్నాయి. ఎక్కడ చూసినా మోహన్ కనిపించలేదు.ఆంటీ  కూడా కనిపించలేదు. వాణి ఉన్నచోట నుండి దూరంగా ఏదో గుడిశ  లాగా ఉంది బహుశా అక్కడ ఉండవచ్చని అక్కడికి వెళుతుంది. దారి మధ్యలో ఎవరో మంచం మీద పడుకొని ఉన్నారు. అక్కడ మందు సీసా కూడా ఉంది. ఈ మనిషి ఎవరు ఇక్కడ పడుకున్నాడు నీకు లేఅవుదామా

కథను కొనుగోలు చేయండి