పద్మ మోహన్ 9 – Telugu sex stories

telugu sex stories పద్మ మోహన్ 9 పద్మ మోహన్ ఇద్దరు ఏమీ మాట్లాడకుండా లోపలికి వెళ్లిపోయారు మోహన్ కి ఎప్పుడు ఏమి చేయాలో తెలియడం లేదు. వాణి విషయం చేద్దామా వద్దా అనే ఆలోచనలో పడ్డాడు. కొంచెం సేపు ఆలోచించాక మోహన్ పద్మ దగ్గరికి వెళ్లినన్ను క్షమించు పద్మా. నేను తొందరపడి నిన్ను అనుమానించాను ఐ యాం సారీ పద్మ. మోహన్ ఎంతసేపు మాట్లాడినా పద్మా నుంచి ఎటువంటి సమాధానం రాలేదు. తాను ఏడుస్తూ ఉంది.ప్లీజ్ పద్మ ఏమైనా మాట్లాడు. తన ఒక్కసారిగా ఏం మాట్లాడను…….? నేను ఏ తప్పు చేయలేదు అని ఎన్నిసార్లు చెప్పినా నన్ను  నమ్మలేదు. బయటకి పొమ్మన్నానరు.   ఇప్పుడు మాట్లాడు అని అంటున్నారు అని బోరున ఏడుస్తుంది.ప్లీజ్ పద్మ ఏడవద్దు అని మోహన్ మరోసారి సముదాయించాడు సరే   అసలు మీరు ఇల్లు ఎందుకు అమ్మేశారు  ఫోన్ నెంబర్ ఎందుకు మార్చారు అని వరుసగా ప్రశ్నలువర్షం కురిపిస్తుంది.
మోహన్కి  ఏమి చెప్పాలో అర్థం కావడం లేదు. మోహన్ కొంచెం సేపు ఆలోచించి నేను అన్ని విషయాలు నీకు రాత్రికి వివరంగా చెబుతాను ముందు నువ్వు స్నానం చేసి రా అని చెప్పాడు పద్మ వెంటనేలేచి స్నానానికి వెళ్ళింది మోహన్ ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా వాణి  రూములోకి వెళ్ళాడు.  వాణి నా పెళ్ళాం వచ్చింది.మీ బాగోతం మొత్తం విన్నాను. మీరు చాలా పెద్ద తప్పు చేశారు.మీరు ఒక్క క్షణం ఆలోచించి ఉంటే ఈరోజు నేను నీ పెళ్ళాం ఎన్ని ఇబ్బందులు పడాల్సిన పని ఉండేది కాదు.మీరు ఒక ఆడదాని మీద చాలా పెద్ద నింద వేశారు.ఇప్పుడు నా పరిస్థితి ఏమిటి మీ పెళ్ళానికి ఎవరు చెబుతారు నన్ను.
వాణి నువ్వు మాత్రం కంగారు పడవద్దు. నువ్వు ఇటువంటి నిర్ణయాలు తొందరపడి తీసుకోవద్దు. నీకు ఎటువంటి ఇబ్బంది రానివ్వను. నేను చెప్పేంతవరకు ఈ గదిలో నుంచి బయటకి రావొద్దు.
సరే నాకు ఇబ్బంది రానివ్వరు మరి మీ పెళ్ళాంని  ఏం చేస్తారు.ప్లీజ్ ముందు నేను చెప్పేది విను నువ్వు మాత్రం ఈ గదిలో నుంచి బయటకు రావద్దు పద్మ స్నానానికి వెళ్ళింది వచ్చేస్తుంది నేను వెళుతున్నా నువ్వు మాత్రం ఈ గదిలో నుంచి బయటకు రావద్దు.
మోహన్ వచ్చి కూర్చున్న కాసేపటికి పద్మ స్నానం చేసి వచ్చింది లోపలికి వెళ్లి రెడీ అయ్యి సరాసరి వంటగదిలోకి వెళ్ళింది. అక్కడ ఉన్న వంటలు చూసి ఒక్క సారిగా ఏమండీ అని  కొంచెం గట్టిగా పిలిచింది.మోహన్ కంగారుగా వంటగదిలోకి వెళ్లి ఏమిటి అని అడిగాడు ఏమిటి మీకు ఒక్కలకే ఇంత  అన్నం కూర వండుకున్నారు మీరు చేశారా……..!కూర చాలా బాగుందండి. ఎక్కడ నేర్చుకున్నారు.దానికి కూడా మోహన్ నుండి ఎటువంటి సమాధానం రాలేదు మోహన్ వంక అనుమానంగా చూస్తూ ఏమిటి నేను ఏమి అడిగినా సమాధానం చెప్పటం లేదు మౌనంగా ఉంటున్నారు.ఒళ్లంతా చెమటలు నేను ఏమి అడిగినా సమాధానం లేకుండా కొంచెం కంగారు కంగారు గా ఉంటున్నారు అని పద్మ సవాలక్ష ప్రశ్నలతో చావ కొడుతుంది.
పద్మ ……….! నీకు అన్ని విషయాలు రాత్రికి చెబుతానని అని చెప్పాగా….

కథను కొనుగోలు చేయండి