ప్రియతమా 2 – Telugu sex stories

telugu sex stories ప్రియతమా 2 సిరి కాలేజ్ ఫంక్షన్ కి డ్రెస్ తీసుకున్నావా . లేదే అన్నయ్య ఈ సన్ డేయ్ తీసుకుంటానని చెప్పాడు .  అవునా . అది సరే ఫంక్షన్ ఏర్పాట్లు ఎక్కడి వరకు వచ్చాయి  మౌని . ఏమో ఆ రవి గాడు చూసుకుంటున్నాడు కదా.  కనీసం మన బ్యాచ్ కి ఒక్క పని కూడా అప్పగించలేదు తెలుసా . అవును కదా ఈ విషయమే మర్చిపోయాను  .  రా వెళదాం. మౌని చెయ్యి పట్టుకుని లాక్కెలుతుంది సిరి . ఎక్కడికే . ఆడిటోరియం కి అక్కడేగా ఫంక్షన్ ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి . ఇద్దరూ ఆడిటోరియం దగ్గరికి వస్తారు . రవి గ్యాంగ్ వాళ్లిద్దరినీ ఒకసారి చూసి మళ్లీ వాళ్ల పనుల్లో మునిగిపోతారు  . రేయ్ ఈ రవి బ్యాచ్ చేసే ఏర్పాట్లు ఎలాంటి పొరపాట్లు జరగకూడదు . ఈ ఫంక్షన్ తో మన పేరు మారుమోగిపోవాలి  .  సిరి ని చూసి కళ్ళెగరేస్తూ అంటాడు రవి . నువ్వేం టెన్సన్ పడకురా . చూస్తూ ఉండు  ఏర్పాట్లన్నీ అదరగొడతాం . చూడవే నిన్ను చూసేసరికి ఆ రవి గాడు ఎంత బిల్డప్ ఇస్తునాడో . ఏదో అదరగొడతాడంట . వాడిని బెదరగొట్టడానికి నేనున్నాను కదా. రవి ప్రిన్సిపల్ గారు సామాన్ల లిస్ట్ రెడీ చెయ్యమన్నారు కదా. ఇదిగో ఒకసారి ఆయనకి చూపించి రా . ప్రిన్సిపల్ కాలేజ్ లో లేరురా . మరేం చేద్దాం. వైస్ ప్రిన్సిపల్ మేడమ్ ఉన్నారుగా ఆవిడకి ఇచ్చేద్దాం. సరే . రవి ఇక్కడ పెయింటింగ్ అయిపోవచ్చింది బయట కూడా వేసే మంటావా . సరే ముందు ఇక్కడ ఫినిష్ చెయ్యి . మౌని రా వెళదాం. ఇద్దరు కొంచెం దూరం వెళ్లేసరికి వైస్ ప్రిన్సిపల్ అటుగా వస్తూ కనిపిస్తుంది . నమస్తే మేడమ్ . నమస్తే సిరి ఇక్కడేం చేస్తున్నావు . మేడమ్ మీకో విషయం  చెప్పాలి . చెప్పు . ఆ రవి గాడు మీకు లవ్ లెటర్ ఇవ్వడానికి

కథను కొనుగోలు చేయండి