ప్రేమ గీతం 2 – Telugu sex stories

telugu sex stories ప్రేమ గీతం 2 కబుర్లు తగ్గిస్తే పని పూర్తవుతుంది. కానీ సార్ ఈ ఫైల్ సబ్మిట్ చెయ్యడానికి ఇంకా వన్ వీక్ టైమ్ ఉంది కదా. మిస్ గీత మీకు సాలరీ ఇచ్చేది మేము చెప్పే పని చెయ్యడానికి తిరిగి మమ్మల్నే క్వచన్స్ వెయ్యడానికి కాదు. సారీ సార్. యు కెన్ గో. గీత అక్కడి నుండి తన కేబిన్ కి వెళ్లిపోతుంది. ఇతను ఇదంతా కావాలనే చేస్తున్నాడు . ఏం చేస్తాం తప్పదు కదా. అనుకుంటూ వర్క్ స్టార్ట్ చేస్తుంది. సాయంత్రం ఒక్కొక్కరిగా స్టాఫ్ అందరూ వెళ్ళిపోతారు. గీత ఇంకా కేబిన్ లోనే ఉండిపోవడం చూసి శైలజ తన దగ్గరికి వెళ్తుంది. గీత ఇంకా వెళ్లలేదా. లేదు శైలజ సార్ ఒక ఫైల్ ఇచ్చారు . ఇవాళ్లే పూర్తి చెయ్యాలంట . అవునా సరే నేను కూడా హెల్ప్ చేస్తాను. థ్యాంక్స్ శైలజ. ఇట్స్ ఒకే ఫైల్ ఇటివ్వు. ఇద్దరూ కూర్చుని వర్క్ చేస్తూ ఉండగా ప్రణయ్ అక్కడికి వస్తాడు. ప్రణయ్ ని చూసి ఇద్దరూ లేచి నిలబడతారు. శైలజ ఇక్కడేం చేస్తున్నారు. సార్ గీత వర్క్ ఇంకా అవ్వలేదు అందుకే తనకి హెల్ప్ చేస్తున్నాను. మీకిచ్చిన వర్క్ మీరు పూర్తి చేస్తే చాలు . ఆ వర్క్ గీత చేస్తుంది మీరు వెళ్ళండి. సరే సార్. శైలజ అక్కడి నుండి వెళ్లిపోతుంది. గీత ఎంత వరకూ వచ్చింది . అవుతుంది సార్ . వర్క్ ఫినిష్ చేసాకే వెళ్తాను ఒకే నా సార్. గుడ్ గో టు ద వర్క్. ప్రణయ్ కూడా తన కేబిన్ లోనే కూర్చుని గీత ని గమనిస్తూ ఉంటాడు. ఈయన ఈగో తగలెయ్య ఆడపిల్ల అని కూడా చూడకుండా ఇలా అర్దరాత్రి వరకూ ఉంచేస్తే ఎలా. చారి మనసులోనే అనుకుంటూ ఉంటాడు. గీత వర్క్ ఫినిష్ చేసి ప్రణయ్ కాబిన్ కి వెళుతుంది. సార్ వర్క్ ఫినిష్ అయ్యింది. అని చెప్పి ఫైల్ ప్రణయ్ చేతిలో పెడుతుంది. 12 లోపు అవ్వాలని చెప్పాను ఎందుకు 30 మినిట్స్ లేట్ అయ్యింది. గీత సైలెంట్ గా ఉండిపోయింది . ఒకే యు కెన్ గో నవ్. ఒకే సార్. అసలే లేట్ అయ్యింది ఇంటికి ఎలా వెళ్ళాలా అని నేను టెన్షన్ పడుతుంటే వర్క్ లేట్ అయ్యింది అని ఏడుస్తున్నాడు . ఏం మనిషో ఏంటో. ఈ టైమ్ లో ఆటోలు కూడా ఉండవు ఎలా వెళ్లాలి. గీత బయట నిలబడి

కథను కొనుగోలు చేయండి