ప్రేమ పగ పోరాటం 11 – Telugu sex stories

telugu sex stories ప్రేమ పగ పోరాటం 11 నేను -ఎక్కడికి? భాను-అదే పాడుబడిన ఇల్లు .నేను -నాకు గుర్తొచ్చి వెంటనే బల్బు వెలిగింది.” నువ్వు ఎలా ఉంటావో అలాగే ఉండువాళ్ళు ఏమి చెబితే అది చెయ్యి నీకుయిస్టమైతేనే అక్కడ ఏమి జరిగినా సరే. (సరే అని ఫోన్ పెట్టేసింది.) నేను వెంటనే బండిని ఒక బట్టల షాప్ దేగ్గర ఆపి లోపలికి వెళ్ళి పైనుండి కింద వరుకు అనీ నలుపు రంగు బట్టలు,ముసుగు  నల్ల గ్లౌస్ లు కొని పక్క కొట్టులో తాడులు,కత్తి కొని ఊరి రోడ్డు పట్టాను. ½ గం!!లో ఆ మలుపు దేగ్గరకు వచ్చి బండిని పొదల్లో పెట్టి కనపడకుండా ఆకులతో కప్పి, నడుచుకుంటూ ఆయింటి దేగ్గరకి వెళ్ళాను.ఆ ఇంటికి దూరంగా నిలబడి నా డ్రెస్ మార్చేసి నలుపు బట్టలు వేసుకుని దాక్కున్నాను. కొంతసేపు తరువాత ఏవో మాటలు వినపడుతున్నాయి.నేను దాక్కున్నాను మణి భాను చెయ్యి పట్టుకుని లాక్కొస్తున్నాడు వాడి పక్కనే ఇద్దరబ్బాయిలు ఉన్నారు. నేను నా ఫోన్ తీసి అంతా రికార్డ్ చేస్తు తెచ్చిన తాడుని 4 ముక్కలు చేశాను. వాళ్ళు లోపలికి వచ్చీన వెంటనే మణి భాను బట్టలు తీసి పక్కకి వేసిరేశాడు ఇంతకుముందు లాగా వెంటనే వాడు బట్టలు తీసి లోపల పెట్టి కొడుతూ అరుస్తున్నాడు.కింద భాను కదలిక లేకుండా శవం లా పడుకుని ఉంది. వాళ్ళు కూడా బట్టలు అన్నీ తీసిమొడ్డని చేత్తో ఆడించుకుంటున్నారు. నేను రికార్డ్  ఆపి ఫోన్ లోపల పెట్టుకుని ఒకేసారి ముందుకు దూకి “మర్యాదగా మీ డబ్బులు  నగలు అన్నీ నాకుచ్చెయండి లేక పోతే పొడిచేస్తా.(కత్తిని చూపిస్తూ.)” ముసుగు మనిషిని చూసి అందరూ బయపడ్డారు భాను కూడ. మణి భాను పైకి లేచారు మణి వాళ్ళకి సైగ చేయటం తో  ఆ ఇద్దరు నా మీదకు వస్తున్నారు. నా బలం చూపించాలిసిన టైమ్ వచ్చింది అనుకుని  ఇద్దరినీ పొట్టలో ఒకటి మొహం మీద ఒకటి గుద్దాను. వాళ్ళు “అమ్మ…..”  అని అరుస్తూ కింద పడిపోయారు. నన్నే కొడటానికి వస్తార్రా? అంటూ కాలితో వాళ్ళ వట్టల మీద కొట్టాను. వాళ్ళు కింద గిలగిలా కొట్టుకుంటున్నారు. నేను మణి దేగ్గరకి వెళ్ళి “నువ్వేనా లీడర్ వి”మొహం మీద కడుపులో 4,5 గుద్దాను.వాదుకింద పడిపోయాడు ,కిందపడ్డ వాడి వట్టలమీద కాలితో రెండు వేశాను. వాడు గిలగిలా కొట్టుకుంటున్నాడు. నేను “ఏరా ఇప్పటికైనా ఇస్తారా లేదా? అనగానే  వాళ్ళ చేతికి ఉన్న ఉంగరాలు చైన్లు ఇచ్చేశారు. అవి తీసుకుని “నన్ను కొడతానికి వస్తార్రా? అంటూ తాళ్ళతో వాళ్ళతో పాటు భాను ని కూడా చేతులని కట్టేశాను. భాను దేగ్గర బంగారం ఏమీలేదు.నేను భాను దేగ్గర కి వెళ్ళి “నీదేగ్గర ఏమీలేదు అని నిన్ను వదిలేస్తానని అనుకోబాకు నీదేగ్గర ఇది ఉంది అంటూ “పూకూ మీద చెయ్యి వేశాను.”భాను బయపడి కళ్ళవెంట నీరు పెట్టుకుంది. నేను ఒక్కోకరి  బట్టలు తీసుకుని ఫోన్లు ఉన్నయ్యోలేవో చెక్ చేసి సంచిలో వేసుకూన్నాను. అలా అందరి తో పాటు భాను బట్టలు కూడా లోపలకి వేశాను. వాళ్ళ ముగ్గుర్ని ఒక గుంజకీ కట్టేశాను(వాళ్ళు తెలివిగల వాళ్ళితే ఒకరి కట్లు మరొకరు వెంటనే తీసేసుకోవచ్చు) నేను పక్కనే ఉన్న భానునోటిలో గుడ్డలు కుక్కి భుజాలమీద వేసుకుని, సంచి తీసుకుని అక్కడనుండి నా బండి దాచిన చోటుకు దేగ్గరకు వచ్చాను.పొదల్లోకి తీసుకువెళ్లి కిందకి దింపాను తను పారిపోవడానికి ట్రై చేస్తుంది.నేను తన మోహన్ని పట్టుకుని నా ముసుగు తీశాను. తన చేతి కట్లు విప్పి బట్టలు ఇచ్చి వేసుకొమ్మని చెప్పి,నా బట్టలు మార్చుకుని  నా బండి బయటకు తీసేలోపు తను బట్టలు వేసుకుని వచ్చింది.నేను “ఏమి మాట్లాడవద్దు” అని సైగ చేసి. బండిని నడిపించుకెళ్లి తరువ్వత బండి స్టార్ట్ చేసి భాను ఎక్కించుకుని,వాళ్ళ ఇంట్లో దింపి “ఈ బట్టలు ఇంకెప్పుడూ వేసుకోబాకు కుదిరితే కాల్చేయి.వాళ్ళు అడిగితే దార్లో జనాలని చూసి నన్ను వదిలి పారిపోయాడు నేను నిన్ను తీసుకువచ్చను.అని చెప్పు. ”భాను-ఎంత బయపడ్డానో తెలుసా? అది నిజంగా జరిగితే…..నేను -వాళ్ళని నమ్మించడానికి అలా చేశాను.జాగ్రత్త చెప్పి4అత్త ఇంటికి వెళ్ళాను తలుపు తెరిచేఉంది.లోపల 4అత్త వంటగదిలో ఏదోచేస్తుంది. మావయ్య రూంలో ఉన్నాడు  మెయిన్ డోర్ లోక్ చేసి మావయ్య దేగ్గరకు వెళ్ళాను.మావయ్య-ఏంట్రా రాజ ? ఇలా వచ్చావు?నేను -ఏమీలేదు! మావయ్య ఇప్పటి వరుకు మిమ్మల్ని కావలేదు,పైగా నాకు ఈ ఊరులో ఎవ్వరూ తెలియదు.అందుకే వచ్చాను.ఊరు గురించి ఏమైనా చెబుతారామోనని వచ్చాను.(ఆ మాటకి మావయ్య పొంగిపోయాడు)మావయ్య-ఏమీలేదురా ఇక్కడ సర్పంచ్,మిగతా పెద్దవాళ్ళు అందరూ మనకి సహాయం చేసే వాళ్ళే కాబట్టి సమస్య్ ఏమీఉండదు.

కథను కొనుగోలు చేయండి