ప్రేమ పగ పోరాటం 13 – Telugu sex stories

telugu sex stories ప్రేమ పగ పోరాటం 13 ఆఫీసుకి వెళ్ళి నా కేబిన్ లో కొర్చోగానే మేనేజర్ లోపలికివచ్చారు. నేను లేచి ఆయన్ని విష్ చేశాను.నేను -మానేజర్ గారు .పాయింట్ కి వచ్చేస్తున్నా. ముందుగా నాకు స్టాఫ్ ని పరిచయం చేయండి. తరువాత నాకు  ఒక PL (పర్సనల్ ల్యాప్ టాప్ ) కావాలి.అందులో అన్నీ సాఫ్ట్ వేర్ లు కావాలి, ఎందుకంటే వర్క్ రిపోర్ట్ ప్రతి రోజు ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. ఇది మీ మీద అనుమానం కాదు వర్క్ గురించి నేను తెలుసుకుంటానికి. ముఖ్యమైన  పనులు,మీటింగ్లు అన్నీ చూసుకోండి. ఎదుటివాళ్ళు ఏమైయన గోల పెడితే అప్పుడు నన్ను పిలవండి. నేను ఉండటానికి నాకు ఒక రూమ్ కావాలి .లాస్ట్ ఇది చాలా ముఖ్యమైంది మేరు నన్ను “సార్” అని పిలవద్దు. మేరు నాకన్నా పెద్దవారు.మానేజర్-సరే సార్.కొద్దిగా టైమ్ పట్టిద్ది.అలా పిలవడానికి. రండి స్టాఫ్ ని పరిచయం చేస్తాను.అని చెప్పి వస్తుంటే మానేజర్ ఎవరికో ఫోన్ చేసి లాప్టాప్ గురించి అవతల వాళ్ళకి ఏదో చెప్పి ఫోన్ పెట్టేశాడు.స్టాఫ్ మొత్తం వచ్చారు. ఇక్కడ రెండిళ్ళు తరువాత ఒక అపార్ట్మెంట్లో ఒక రూమ్ ఉంది. తాళాలు మీకు ఇస్తాను.మానేజర్- సార్ ల్యాప్ టాప్ ఒక గంటలో లో వస్తుంది. అంటూ అడ్మిన్,మెకానిక్ స్టాఫ్ ని పరిచయం చేశాడు. అక్కడ ఆ అమ్మాయి కనిపించిందిమానేజర్- నజీరా. మన జూనియర్ అకౌంటెంట్.నజీరా-హై సార్.నేను -నువ్వు ఒకసారి ½ గం!! తరువాత నా కాబిన్ కి రా. అని చెప్పాను.(తను కంగారూ పడుతుంది. మానేజర్ అడ్మిన్ ,మెకానిక్  షాప్ మొత్తం చూపించాడు. అది నేను అనుకున్నాదానికన్న చాలా పెద్దది. ఇద్దరం ఎవరి కాబిన్ లోకి వాళ్ళు వెళ్లిపోయమ్.)కొంత సేపు తరువ్వత నజీరా “మై కమిన్ సార్” అంటూ లోపలికి అడుగు పెట్టింది.నేను -కమిన్.నజీరా-కలవమన్నారు మీరు సార్.నేను -నజీరా! ఆరోజు అతను ఎంత తప్పు చేశాడో నువ్వు అంతే తప్పు చేశావ్.(ఒక్క చూపుతో స్కాన్ చేశాను తన వంటి మీద నలుపు మచ్చ లేదు అంతా తెల్లగా ఉంది. సైజ్ లు ఎక్కడ ఎలా ఉండాలో ఆలాఉన్నాయి ఒక్క సల్లు తప్ప అవి చిన్నగా ఉన్నాయి. ఇంతవరుకు వాటి మీద చేయి పడలేదనుకుంట. )నజీరా-సారి సార్ ఇంకెప్పుడూ అలా జరగదు.ఇంతలో తలుపు ఎవరో కొట్టి నట్టు అనిపించింది.నేను -సరే నువ్వేళ్ళు.(నజీరా వెళ్ళగానే అప్సరస లాంటి అమ్మాయి ఒక బాక్స్ తో లోపలికి వచ్చింది.)హై సార్ నా పేరు “మానస” మానేజర్ కూతుర్ని,నేను -ఇక్కడ మీ పోస్ట్ ఏమిటి?(ఏదో అడగాలని అడిగా అంతే నా కళ్ళు మాత్రం తనని రెప్ప వేయకుండా స్కాన్ చేస్తుంది.)మానస-(అది గమనించి) ఇప్పటి వరుకు నాన్నకి  PAని. నాన్న చెప్పారు ఇప్పటి నుండి మీ PAని.మీ విషయాలు అన్నీ నేను చూసుకుంటాను. నాన్నగారిని మీరు  ల్యాప్ టాప్ అడిగారంటా.ఇది లేటెస్ట్ మోడల్ ,దేనిలో అన్నీ సాఫ్ట్ వేర్ లు ఉన్నాయి. దీనిలో ఇంకో విషయం ఏమిటంటే ఇందులో ప్రతిదానికి పాస్వర్డ్ పెట్టుకోవచ్చు.దీన్ని ఎవ్వరూ హాక్ చేయలేరు. ఇవి ఫ్లాట్ తాళాలు తీసుకోండి.తను ఏదో చెబుతుంది ఒకవైపు వింటూనే ఇంకో వైపు తనని అలాగే చూస్తు తాళాలు తీసుకున్నాను. తను వేళ్ళ బోతుంటేనేను -మానస …! నువ్వు చాలా అందంగా ఉన్నావ్.(ఏదో మాయలో పడినట్టు)మానస- నాకు ఇంకో నెల రోజుల్లో పెళ్లి.

కథను కొనుగోలు చేయండి