ప్రేమ పగ పోరాటం 26 – Telugu sex stories

telugu sex stories ప్రేమ పగ పోరాటం 26  9గం!!కి జయ ఇంటి పక్కన పొదల్లో  జయ-భాను తీసుకు వస్తాడ?భాను-వస్తాడు కచ్చితంగా వస్తాడు.కొద్ది సేపు తరువాత ఇద్దరు ముసుగు వేసుకున్న మనుషులు ఇంటి వైపు రావడం గమనించారు. ఒక ముసుగు మనిషి జయ ఇంటి ముందు మరో ముసుగు మనిషి కి ఏదో చెప్పి వెళ్లిపోయాడు. మరో ముసుగు మనిషి లోపలికి వచ్చి తలుపు కొడుతున్నాడు.భాను-జయ నువ్వు ఇక్కడే ఉండు నేను వెళ్ళి చూస్తాను. వాడి పెళ్ళాం అయ్యితే మీ ఇంటి వెనుక పొలాల్లోనుండి తీసుకువెళతాను. ఒక 1/4 గం!! తరువాత నువ్వు లోపలకి వెళ్ళి తలుపు వేసుకోజయ-సరేభాను అక్కడకి వెళ్ళి ఎవరు నువ్వు?ముసుగు తీసి వెనక్కి తిరుగు. ముసుగు తీసి వెనక్కి తిరగింది. తను వాడి పెళ్ళాం. నాతో రా” అని పక్కనే ఉన్న సంచి తీసుకుని ఇంటిక్ వెనక నుండి పొలాల్లో వచ్చింది. తను భానుని ఫాలో చేస్తూ నడుస్తుంది.అంతా చీకటి వల్ల పొలాల్లో ఎవరికి కనపడరు భానుకి తెలిసిన దారి కావటం వల్ల చీకట్లో లైట్ లేకుండా వెళ్లిపోతుంది.భాను-నీ పేరెంటి?సరళ-సరళ, సరళ కుమారి.భాను-ఏమి చెప్పి పంపించాడు నీ మొగుడు.?నిజం చెప్పు.(సరళతో పాటుపొలం లో నడుస్తూ)సరళ- మీ దేగ్గర పెద్ద మొత్తంలో అప్పు తీసుకున్నాడని మీ బాస్ కి నేను నచ్చడంతో అప్పు మాఫీ చేస్తానని దానికి బదులు నన్ను ఒక వారం రోజులు  అతని దేగ్గరకి పంపించాలి లేకపోతే వాళ్ళ కుటుంబం మొత్తాన్ని చంపేస్తారని చెప్పాడు.భాను-నమ్మేలాఉందా?సరళ-(భాను వైపు చూసి) లేదు.భాను-(పంప్ రూమ్ వచ్చేసింది. తనని అక్కడ కొర్చోపెట్టి ) నీ మొగుడు నలుగురు జీవితాలతో ఆడుకుని నాశనం చేశాడు. వాడి మీద పగ తేర్చుకోవాలనే, అందుకే నువ్వు,ఈ వారంరోజులు. నీకు ఉన్న ఒకే ఒక్క అవకాశం ఏంటో తెలుసా?సరళ-ఏంటి?భాను-నీతో గడిపే మనిషి చాల మంచివాడు,మగాడుకూడా. నీ కన్నీళ్లతో మంచి వాడిని లేపి,మగాడిని పడుకోపెట్టవనుకో ఇంకా 6రోజులు ఉన్నాయి అవి నీ ఊహాకీ అందవు. ఇంకా నీ చేతుల్లో ఏమీఉండదు.రా వెళ్దాం.అని షెడ్వద్దకి వచ్చి తలుపు తట్టిది.
తలుపు తీయగానే భాను,తను కనిపించారు.తను తల దించుకుని ఉంది.భాను-రాజ కొద్దిగా బయటకి వెళ్ళు నేను పిలచినప్పుడు రానేను సరే అని చెప్పి బయటకి వచ్చేశాను. భాను సరళ లోపలికి వెళ్ళి తలుపు వేసుకుని.భాను-తను తెచ్చుకున్న సంచిలోనుండి తెల్ల పట్టు చీర తీసి ఇది కట్టుకో అని సరళాని అక్కడే వదిలి స్టడీ రూమ్లోకి వచ్చి ఫ్లాస్క్ లో టీ ,స్నాక్స్,బుక్స్ చూసి నవ్వుకుని మళ్ళీ రూంలోకి వెళ్లింది. సరళ చీర కట్టుకుని ఉంది. సంచిలోనుండి గిల్టు నగలు తీసి తనకి పెడుతూభాను-ప్రతి ఆడదానికి మొదటి రాత్రి అనేది జీవితంలో గుర్తుండిపోయేల ఉండాలి. ఒక ఆడదానిగా నా చేతుల్లో,స్తోమతలో అన్నది చేస్తున్నా. (అన్నీ నగలు,మల్లెపూలు పెట్టింది.) బాత్రూంకి వెళ్ళి కొద్దిగా ఫ్రీ అవ్వు అని (బాత్రూంలోకి తోసింది.) బెడ్ మీద పక్క వేసి మల్లెపూలు చల్లింది. సరళ బాత్రూంలోనుండి వచ్చిచూసి షాక్ అయ్యింది.తనకి తెలియకుండా తను సిగ్గుపడుతుంది. భాను సరళ దేగ్గరకి వచ్చి హాపీ గా ఉండు.స్టడీ రూంలోకి తీసుకువెళ్ళి గ్లాస్లో టీ పోసి. తనకిస్తూ నీకు ఓపిక, అదృష్టం ఉంటే ఈ రాత్రి మొత్తం నీకు జాగరమే అనుభవంతో చెపుతున్న, అన్నట్టు కింద  తెసేశావా?. సరళ సిగ్గుతో తీసినట్టు తల ఊపింది. సరే నేను వెళతాను ఎంజాయ్. నీను వెళ్ళి రాజానీ పంపుతాను. అని సంచి అక్కడే వదిలి  భాను బయటకి వచ్చేసింది.

కథను కొనుగోలు చేయండి