ప్రేమ పగ పోరాటం 30 – Telugu sex stories

telugu sex stories ప్రేమ పగ పోరాటం 30 తాత (రాజశేకర్)మాటల్లో ఇది మొదలైంది నా పెద్దకొడుకు(రవి) భారతిని ప్రేమించి చెప్పకుండా పెళ్లిచేసునిరావటం. దానిని నేను ఒప్పుకునిలోపలికి రానిచ్చాను.  కానీ నా పెద్ద అల్లుడు (మదుసుదన్)దానిని పెద్దచేసి, తన అక్క+నా భార్య(శకుంతల)కి ఏమి చెప్పడో తెలియదు కానీ తను వాళ్ళ పెళ్లిని ఒప్పుకోకుండా కొడుకు,కోడలుని ఇంట్లోనుండి గెంటి వేసింది. వాళ్ళు కన్నీళ్లతో ఊరు వదిలి సిటీకి వెళ్ళిపోయారు. వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిన కొన్ని నెలల తరువాత రజిత్,రజితల పెళ్లి జరిగింది. ఆసంగతి నా భార్య రవి,భారతిలకి తెలియనివ్వలేదు. గీతా సిటీ హాస్టల్లో చదువుతుంది. తన గురుంచి మొత్తం నా భార్య చూసుకునేది పెళ్ళైన 2నెలల తరువాత నా భార్య సిటీకి వెళ్ళి గుండె పోటుతో మరణించింది. నా భార్య మరణం నన్ను చాలా క్రుంగదీసింది.ఇంట్లో ఎవరు లేకపోడంతో నేను పూర్తిగా ఒంటరివాడిని అయ్యాను సమయం రోజులు,నెలలు సం!!మారింది. ఒక రోజు సిటిలోని రవి ఇంటినుండి ఫోన్ వచ్చింది.*హలో ఎవరు?భారతి-మామయ్య నేను భారతిని రవి భార్యని.మీ కొడలిని*చెప్పమ్మ ఏంటి ఫోన్ చేశావు?భారతి- మామయ్య మీతో మాట్లాడాలి.ఒకసారి మాయింటికి వస్తారా?*ఎంటమ్మ ఏదైనా ముఖ్యమైన విషయమా?భారతి-ముఖ్యమైనది కాదు కానీ వస్తారా?*అలాగే వస్తాను.రేపు ఉదయం అక్కడ ఉంటాను.మరుసటి రోజు భారతి ఇంటికి వెళ్ళాను తను నన్ను సాదరంగా ఆహ్వానించింది.భారతి- రండి మావయ్య రండి. ఆయన ఆఫీసుకి వెళ్లారు సాయంత్రం వస్తారు. రండి కూర్చోండి భోజనం పెడతాను.* రకరకాల వంటలు పెట్టి నాకడుపునిండా భోజనం పెట్టింది . నా భార్య తరువాత నా కడుపు నింపింది నా కోడలు.నేను తనని అలాగే చూస్తూ ఉండిపోయాను.భారతి-ఏంటి మామయ్య అలా చూస్తున్నారు.*నా ఇంటి చీకటి నుండి వచ్చాను కదమ్మా ఈ ఇంటి వెలుగుని చూస్తున్నాను.సాయంత్రం రవి నన్ను చూడగానే ఏడుస్తూ నా దేగ్గరకి వచ్చాడు. తనని ఓదార్చి మాటల్లో దిగాము.రవి-నాన్న ఇకనుండి గీతా బాగోగులు భారతి చూసికుంటుంది.*అలాగే నాకు ఏమి ఇబ్బంది లేదు.నేను ఉండాటానికి ఒక గదిని ఇచ్చారు అది వాళ్ళ గది పక్కనే. రాత్రికి అందరూ ఎవరి గదిలో వాల్లునిదురపోయారు. కొత్త ప్లేస్ వల్ల నాకు నిద్ర పట్టటం లేదు. అర్దరాత్రి నాకు పక్క గది నుండి నాకు మూలుగులు వినపడుతున్నాయి. అవి ఏంటో నాకు తెలుసు నేను గది బయటకి వచ్చి నా భార్య గురించి ఆలోచిస్తూ కంటతడి పెట్టుకున్నాను. బయట ఇంకో బాత్రూమ్ ఉంది.అక్కడకి వెళ్ళంటే నా గది మీద నుండి వెళ్ళాలి. కొద్దిసేపు తరువాత పక్కగది తలుపు తెరచుకుని భారతి నైటీ వేసుకుని వచ్చింది. దారిలో నేను అడ్డంగా ఉండటంతో ఒక్కసారి నా ముందు ఆగి నా కళ్లలో నీళ్ళు చూసి తల దించుకుని “మా బాత్రూంలో నీళ్ళు రావడం లేదు అందుకే బయట బాత్రూంకి వెళ్ళాలి” అని పక్కనుండి వెళ్ళి పోయింది.నేను నా గది లోపలికి వెళ్లిపోయాను.కొద్దిసేపు తరువాత తను తన గదిలోకి వెళ్లిపోయింది.మరుసటి రోజు ఉదయం రవి ఆఫీసు వెళ్లబోతుంటే ఆపి.*రవి నేను ఊరికి వెళ్తాను.కొద్దిగా పని ఉంది.

కథను కొనుగోలు చేయండి