మనసు మాట వినదు 7 – Telugu sex stories

telugu stories మనసు మాట వినదు 7 శక్తి నావల్ల కాదు…… నడవలేను . నీరసంగా ఒక చెట్టు కింద కూలబడుతుంది . శక్తి నవ్వుతూ దగ్గరికి వచ్చి పక్కనే కూర్చున్నాడు. నావల్ల కూడా కాదు. ఆకలేస్తుంది ఇక్కడ తినడానికి ఏమైనా దొరుకుతుందో లేదో…. నీకెప్పుడూ తిండి గోలేనా… ఇక్కడి నుంచి బయటెలా పడాలో ఆలోచించడం మానేసి తిండి గురించి ఆలోచిస్తున్నావు . ఈ కడపులో కాస్త తిండి పడితేనే మెదడులోకి ఆలోచనలు వచ్చేది . దారి తెలియక అటు ఇటు తిరుగుతూనే ఉన్నాం కానీ అసలు దారి కనిపించడం లేదు. కార్ ఉన్న చోటునుండి వెనక్కి వచ్చాం .. బట్ అడవి కదా ఎక్కడో లింక్ మిస్ అయ్యి మళ్ళీ ఆ కార్ దగ్గరికే వచ్చాం . చీకటి పడుతుంది శక్తి. ముందు ఇక్కడి నుండి బయటపడే మార్గం చూడు. సరే రా వెళదాం . ఇద్దరూ పైకి లేచి నడుచుకుంటూ ముందుకి వెళతారు . శక్తి…..ఈ అడవిలో జంతువులు ఏమైనా ఉంటాయా… ఏమో…. అడవి కదా ఉండొచ్చు . . అమ్మో…..ఒకవేళ మనల్ని ఎటాక్ చేస్తే ఏం చేయాలి. నువ్వు లేనిపోని డౌట్ లు పెట్టకు… అసలే చీకటి పడుతోందిరా దేవుడా అని నేను భయపడుతుంటే.. శక్తి భయం గురించి బామ్మ చెప్పిన మాటలు గుర్తుకొచ్చి ఐశ్వర్య తనలోతానే నవ్వుకుంటుంది . ఎందుకు నవ్వుతున్నావు. ఏంలేదు. కొంచెం ముందుకి వెళ్ళేసరికి రెండు దారులు కనిపిస్తాయి . అయోమయంగా చూస్తూ ఉండి పోయారు. ఎటు వెళ్ళాలి శక్తి.. నేనేమైనా గూగుల్ మ్యాప్ అనుకుంటున్నావా… నాకు మాత్రం ఏం తెలుసు … మరెలా… నాకు

కథను కొనుగోలు చేయండి