మొదటి ప్రేమ 6 – Telugu sex stories

telugu sex stories మొదటి ప్రేమ 6 సూర్య కి మళ్లీ అదే కల వస్తుంది కానీ ఆ అమ్మాయి ఫేస్ చూడలేకపోతున్నాడు . ఇంతలో తనకి మెలకువ వస్తుంది . ఏంటి ఈ కల తన మొహం ఎందుకు కనిపించడం లేదు. తను నందిని కాదు అనిపిస్తుంది . అయినా ఇప్పటి వరకూ నందిని మీద నాకు అలాంటి ఫీలింగ్ కూడా కలగడం లేదు. మరి నా కలలోకి వచ్చేది ఎవరై ఉంటారు . సూర్య బెడ్ పై నుండి లేచి బయటికి వస్తాడు . మహా కింద హాల్ లో కూర్చుని చదువుకుంటూ ఉంది. సూర్య తన దగ్గరికి వస్తాడు. మహా ఇంకా నిద్రపోలేదా . లేదు బావ ఎక్షామ్ ఉంది కదా చదువుకుంటున్నా . ఇంత రాత్రి వరకూ చదవాలా . ఏం చెయ్యమంటావు నీ పాటికి నువ్వు ఛాలెంజ్ చేసి వచ్చేశావు . మరి నిన్ను గెలిపించాలి కదా. నేను గెలవాలని ఇంత కష్ట పడుతున్నావు చూడు . నీలాంటి మరదలు దొరికినందుకు నేను చాలా లక్కీ నే. నేనుండగా నిన్ను ఎలా ఓడిపోనిస్తాను బావ . థ్యాంక్స్ మహా . ఉదయాన్నే చదువుకోవచ్చు గానీ ఇప్పుడు వెళ్లి పడుకో . సరే బావ గుడ్ నైట్. గుడ్ నైట్. @@@@@@@@@@ లాయర్ జగదీష్ ప్రతాప్ ని కలవడానికి ఆఫీస్ కి వస్తాడు . ప్రతాప్ ట్రస్ట్ పనులు ఎంత వరకూ వచ్చాయి . పూర్తి కావొచ్చాయి జగదీష్ . అన్నీ సవ్యంగా జరిగితే ఇంకో రెండు నెలల్లో ఓపెన్ చేసేయ్యొచ్చు . గుడ్. ప్రతాప్ నీకో విషయం చెప్పాలి . ఏంటి . నీకు స్వామి తెలుసు కదా. ఎవరు ఆ రౌడీషీటర్ స్వామి నా . అవును . వాడి గురించి ఇప్పుడెందుకు అడుగుతున్నావు . నువ్వు కలలు

కథను కొనుగోలు చేయండి