రసిక రాజా 11 – Telugu sex stories

telugu sex stories రసిక రాజా 11 “ మరి… . . . .సాయంత్రం నుండి ఎంత కంట్రోల్ చేసుకుంటున్నానో తెలుసా, ” అంటూ హర్ష , పిన్ని , మెడ ఒంపులో ముద్దు పెట్టాడు పిన్ని , మత్తుగా మూలుగుతూ, “ ఆఁ… . . ఆఁ… . .ఒరేయ్ …… . .అంతా ఇక్కడే నిలబడి చేసేస్తావా, ” అన్నది . .“ ఏం చెయ్యమంటావు పిన్ని… . . . .నిన్ను ఇలా చూస్తుంటే ఆగలేకపోతున్నా, ” అంటూ హర్ష , తన , పిన్ని పిన్ని , నడుముని మెత్తగా నొక్కుతున్నాడు . .పిన్ని , హర్ష ,ని వదిలించుకుంటూ, “ హర్ష ,… . .ఇప్పుడే వస్తాను… . .ఒక్కసారి వదలరా, ” అంటూ విడిపించుకున్నది . .హర్ష , కొంచెం విసుగ్గా, “ మళ్ళీ ఎక్కడికి పిన్ని, ” అన్నాడు . .హర్ష , మొహంలో విసుగు చూసి పిన్ని , నవ్వుతూ, “తొందరపడకు రా ముద్దుల మేనల్లుడా… . .ఇంత దూరం వచ్చాక నేను ఎక్కడకి పోతాను… . .నువ్వు ఇక్కడే ఉండు ఇప్పుడే వస్తాను, ” అంటూ పిన్ని , అక్కడ నుండి బయటకు వెళ్ళింది . .హర్ష , అసహనంగా అక్కడే బెడ్ మీద కూర్చుని పిన్ని , కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు . .అప్పటికి పిన్ని , అక్కడ నుండి వెళ్ళి ఐదు నిముషాలు అయింది . .కాని హర్ష ,కి మాత్రం ఆ ఐదు నిముషాలు ఐదు యుగాలు గడిచినట్టుగా ఉన్నది . .ఇంతలో పిన్ని , ఒక గ్లాస్ పట్టుకొని లోపలికి వచ్చి తలుపు గడియ పెట్టిందిహర్ష , వెంటనే పిన్ని , దగ్గరకు వెళ్ళి ఆమె భుజం మీద చెయ్యి వేసాడు . .పిన్ని , తన , చేతిలో ఉన్న గ్లాసు హర్ష ,ని ఇస్తూ, “ ముందు ఈ పాలు తాగు హర్ష ,, ” అంటూ గ్లాస్ హర్ష , ముందుకు తీసుకొచ్చింది . .దాంతో , హర్ష , పిన్ని , వైపు చూస్తూ, “ నాకు ఇప్పుడు ఇవన్నీ చూస్తుంటే… . .నాకు పెళ్ళి కాకుండానే జంగా శోభనం జరుగుతుంది అనిపిస్తున్నది, ”

కథను కొనుగోలు చేయండి