రసిక రాజా 18 – Telugu sex stories

telugu sex stories రసిక రాజా 18 పెద్దమ్మకి అయిపోయిందని నాకు అర్ధం అయింది… . . . .పెద్దమ్మ వదిలిన రసాల తాకిడికి నా మడ్డ ఆమె బొక్కలో ఇంకా మెత్తగా లోపలకు జారుతున్నది . .అలా , నేను కూడా ఇంకో రెండు నిముషాలు పెద్దమ్మ బొక్కలో నా మడ్డని ఆడిస్తూ , ఆమెని గట్టిగా వాటేసుకుని , నా తలను పెద్దమ్మ సళ్ళ మధ్య ఉంచి గట్టిగా ఒత్తుతూ , నా రసాలతో పెద్దమ్మ బొక్కని నింపేసాను . .మొదటిసారి బెడ్ రూంలో మేమిద్దరం మాత్రమే , స్వేచ్చగా ఒకరి కోరిక ఒకరం తీర్చుకుని అలా ,గే ఇద్దరం కదలకుండా పడుకున్నాము . .నేను పెద్దమ్మ మీద పడుకుని ఆమె సళ్ళను చిన్నగా నిమురుతున్నాను… . .పెద్దమ్మ చీర లంగాతో సహా నడుము మీదకు వచ్చి చుట్టలా చుట్టుకుపోయింది . .పెద్దమ్మ తన , రెండు చేతులను బెడ్ మీద ఉంచి , మత్తుగా కళ్ళు మూసుకుని పడుకున్నది . .నేను పెద్దమ్మ మెడ ఒంపులో తల పెట్టి కళ్ళు మూసుకుని పడుకున్నాను… . .పెద్దమ్మ కూడా తృపిగా ఉందని అర్ధం అయింది . .కాని ఇప్పటినుండి నేను పెద్దమ్మని నా ఇష్టం వచ్చినట్టు అనుభవించొచ్చు , అని అనుకుంటూ పెద్దమ్మ మొహంలోకి చూసాను . .పెద్దమ్మ మొహం ప్రశాంతంగా మెరిసిపోతున్నది , కళ్ళు మూసుకుని ఉన్నది… . .ఆమె పెదవులు లైట్ గా తెరుచుకుని ఉన్నాయి . .నాకు పెద్దమ్మని అలా , చూడగానే నా మడ్డ మళ్ళీ చిన్నగా

కథను కొనుగోలు చేయండి