రసిక రాజా 3 – Telugu sex stories

telugu sex stories రసిక రాజా 3 హర్ష , ఆమె వీపు మీద చెయ్యి వేసి పైనుండి కింద దాకా తడుముతుంటే వొదినా , తన , పెదవులతో హర్ష , ఛాతి మీద నిపిల్ ని పట్టుకుని నాలుకతో నాకుతూ, ఇంకో నిపుల్ ని తన , చూపుడు వేలితో ఆడుతున్నది . .అలా , కొద్దిసేపు నాలుకతో నాకిన తరువాత వొదినా , హర్ష , మీదకు వచ్చి ఛాతీ మీద, మెడ మీద ముద్దులు పెడుతూ, హర్ష , కళ్ళల్లోకి చూస్తూ అతని పెదవుల మీద ముద్దు పెడుతున్నది . .హర్ష , కూడా వొదినా , పెదవులను తన , నోట్లోకి తీసుకుని చీకుతూ ముద్దులు పెడుతున్నాడు . .అలా , పావుగంట సేపు వొదినా ,, హర్ష , ఒకరి పెదవులను ఒకరు ముద్దులు పెట్టుకున్న తరువాత, వొదినా , అతని మీద నుండి పక్కకు దొర్లి బెడ్ మీద పడుకున్నది . . అంతలో ఏదో కదలిక అయితే మొగుడు లేచాడేమో అని భయపడి వొదినా బయటకు వెళ్ళింది కానీ మొగుడు ప్రశాంతంగా నిద్రపోవడం చూసి మళ్ళీ హర్ష బెడ్ రూమ్ లోకి కెళ్లింది . . బెడ్ రూంలోకి అడుగుపెట్టగానే హర్ష , వొదినా ,ని దగ్గరకు లాక్కుని గట్టిగా కౌగిలించుకుని ఆమె పెదవుల మీద ముద్దులు పెడుతున్నాడు . .వొదినా , కూడా హర్ష ,తో సమానంగా రెచ్చిపోతూ తన , రెండు చేతులను హర్ష , మెడ చుట్టూ వేసి ముద్దులు పెడుతున్నది . .హర్ష , తన , చేతులను వొదినా , పిర్రల మీద

కథను కొనుగోలు చేయండి