రసిక రాజా 59 – Telugu sex stories

telugu sex stories రసిక రాజా 59 హర్ష  , చిన్నమ్మ ను చూసి ఆగు అని అన్నాడు . . చిన్నమ్మ చెప్పండి హర్ష అని అంది . . హర్ష  , చిన్నమ్మ చీర లో నుండి కనిపిస్తున్న నడుము ని చూస్తూ కోరికగా తన , దగ్గరకు వెళ్ళాడు . . చిన్నమ్మ మనసులో కొంచెం అలజడి వచ్చింది ఏమైనా చేస్తాడేమో ఆరోజు లా అని . . హర్ష  , తన , దగ్గరకు వెళ్లి తన ,ను అక్కడే ఉన్న గోడ కు అదిమి పెట్టాడు . . చిన్నమ్మ ఎం అనుకుందో అదే హర్ష  , చేస్తూ ఉండడం చూసి భయంగా తప్పించు కుందాం అని చూసింది . . అంతలో హర్ష  , ఎక్కడికి తప్పించుకుంటున్నావ్ , అప్పుడంటే మా అమ్మకు చెప్పావ్ ఇప్పుడు నిన్ను దెంగిన ఎవ్వరికీ చెప్పుకోలేవ్ అని అన్నాడు . . హర్ష  , నోటి నుండి బూతు రావడం చూసి హర్ష గారు నేను నీకు తల్లి లాంటి దానిని అవుతాను నన్ను ఇలా చేయకూడదు అని అంటూ ఉంటే హర్ష  , ఏ రకంగా నాకు నువ్వు తల్లివి అవుతావే , మా నాన్న తో ఏమైనా తాళి కట్టించుకున్నావా లేక నన్నెమైనా కన్నావా ? అని అంటూ ఉంటే చిన్నమ్మ గట్టిగా విడిపించుకునేందుకు ప్రయత్నం చేస్తుంది . . హర్ష  , ఇక ఆగకుండా ఎందుకే అలా , గించుకుంటావ్ అని అంటూ ఉంటే , హర్ష గారు ఇది తప్పు నేను మీకు తల్లి వరుస అవుతా ఓడలండి అని అంది . . హర్ష  , కోపంగా ఎంత మా నాన్నతో దెంగించుకుంటే మాత్రం నువ్వు నాకు తల్లి వి అవుతావా ? అని అన్నాడు . . చిన్నమ్మ ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యంగా చూసింది . . హర్ష  , నవ్వుతూ ఏంటి అలా , చూస్తున్నావ్ నాకు ఎలా తెలుసా అనా ?  అని అన్నాడు . . చిన్నమ్మ గించుకోవడం ఆపి  అలా ,గే చూస్తూ ఉండిపోయింది . . హర్ష  , చిన్నమ్మ ను చూసి తన ,ను వదిలేసి వెళ్లి బెడ్ మీద కూర్చుని చూడు సుశీ , వచ్చి నాతో దెంగించుకో , నీకు మా నాన్న ఇస్తా అన్నవి నేను

కథను కొనుగోలు చేయండి