రసిక రాజా 66 – Telugu sex stories

telugu sex stories రసిక రాజా 66 హర్ష  , గట్టిగా మూలుగుతూ కాళ్ళు బారజాపి బెడ్ మీద అలా ,గే కదలకుండా పడుకున్నాడు . .చిన్నమ్మ హర్ష  , నడుము దగ్గర మోకాళ్ళ మీద కూర్చుని ముందుకు ఒంగి అతడి మడ్డని ఇంకా కసిగా చీకుతున్నది . .అలా , తన , నడుము వైపుకు ఒంగినప్పుడు చిన్నమ్మ పిర్రలు ఎత్తుగా , నున్నగా మెరిసిపోతూ హర్ష  ,ని కవ్వితుండే సరికి ఆపుకోలేక తన , చేతిని చిన్నమ్మ తల మీద వేసి జుట్టు పట్టుకుని తన , మడ్డ కేసి అదుముకుంటూ ఇంకో చేతిని ఆమె పిర్రల మీద వేసి నిమురుతూ వేళ్ళతో ఆమె పూకు నిలువు పెదాలను రుద్దుతున్నాడు . .చిన్నమ్మ తన , నోట్లో నుండి హర్ష  , మడ్డని తీయకుండా , . .తన , పిర్రల మీద ఉన్న హర్ష  , చేతిని తోసేయబోయింది . .కాని హర్ష  , మాత్రం చిన్నమ్మ చేతిని తోసేసి ఆమె పిర్రలను నిమురుతూ , . .నడుముని పట్టుకుని తన , వైపు లాగాడు . .“ అబ్బా , ” అంటూ తన , నోట్లో ఉన్న హర్ష  , మడ్డని బయటకి తీసి ,  “ వద్దంటే వినవు కదా , ” అన్నది చిన్నమ్మ . .“ ఏం వద్దే , . . ” అంటూ హర్ష  , చిన్నమ్మను తన , మీదకు లాక్కుని ఆమె ముఖాన్ని తన , వైపుకు తిప్పుకుని ముద్దు పెట్టుకుంటూ ,  “ నీ కోరిక తీరింది , . .మరి నా వేడిని ఎవరు దించుతారనుకున్నావు , . .నువ్వే దించాలి కదా ,మరి నేను కూదా నీ బుజ్జిదానితో నా సరదా తీర్చుకోవద్దా , ” అంటూ హర్ష  , తన , వేళ్ళతో చిన్నమ్మ పూకు నుంచి కారిన రసాలను తీసి ఆమెకు చూపించాడు . .“ ఛీ ,ఛీ హర్ష  , , . .నీకు సిగ్గు లేకుండా పోతున్నది , . .ఇంత సిగ్గు లేని వాడివి అనుకోలేదు , ” అంటూ తన , తొడల మద్య ఉన్న హర్ష  , చేతిని తోసేసింది . .“ ప్లీజ్ చిన్నమ్మా , . . ” అంటూ హర్ష  , ఆమెను బ్రతిమిలాడుతూ తన , వైపుకు తిప్పుకున్నాడు . .“ నేను కూడా ప్లీజ్ హర్ష  , , . .వద్దు ,చెప్పేది విను , ” అంటూనే చిన్నమ్మ తన , ఒంటిని హర్ష  ,కి అనుగుణంగా తిప్పుతున్నది . .హర్ష  , కాళ్ళ వైపు తల పెట్టి తన , కాళ్లను రెండు వైపులా మోకాళ్ళను ఆనించి చేతుల మీద ముందుకు ఒంగింది . .దాంతో , హర్ష  , తన , చేతులను ఆమె పిర్రల మీద వేసి రుద్దుతూ ,  “ అబ్బా , . .ఏమున్నాయే నీ పిర్రలు ,ఇంత మెత్తగా ఉన్నాయేంటే , ” అంటూ ఒక చేత్తో పిర్రల్ని

కథను కొనుగోలు చేయండి