రసిక రాజా 67 – Telugu sex stories

telugu sex stories రసిక రాజా 67 దాంతో , హర్ష  , అతికష్టం మీద తన ,ని తాను కంట్రోల్ చేసుకుంటూ చిన్నమ్మను తన , పైకి లేపి నడుం చుట్టు ఉన్న లంగా బొందు ముడిని లాగేసాడు . .హర్ష  , ఏం చేస్తున్నాడో తెలుసుకుని చిన్నమ్మ వెంటనే చేతిలో ఉన్న హర్ష  , మడ్డని వదలకుండానే ఇంకో చేత్తో లంగా జారిపోకుండా పట్టుకుంటూ , ” . . . . . . . .ఏం చేస్తున్నావు . . . . . . . .” అన్నది . .హర్ష  , తన , చేత్తో లంగాని పట్టుకున్న చిన్నమ్మ చేతిని తప్పిస్తూ , “ఇంత దూరం వచ్చిన తరువాత మళ్ళీ ఇంకా ఆడ్డుకుంటావెందుకు ,” అన్నాడు . .చిన్నమ్మ తన , చేతిని లంగా మీద నుండి తీయడంతో ఆమె కాళ్ళ చుట్టూ చీరతో సహా లంగా చుట్టలా పడిపోయింది . .ఇప్పుడు చిన్నమ్మ హర్ష  , ఎదురుగా పూర్తి నగ్నంగా ఒంటి మీద నూలు పోగు లేకుండా అలా ,గే నిల్చుని ఉన్నది . .చిన్నమ్మ నగ్న శరీరం వైపు కసిగా కన్నార్పకుండా చూస్తూ హర్ష  , తన , ఒంటి మీద ఉన్న బట్టలు విప్పేసి కింద పడి ఉన్న ఆమె బట్టల మీదకు విసిరేసాడు . .హర్ష  , విప్పేసిన బట్టలు తన , బట్టల మీద పడటం చూసి చిన్నమ్మ మనసు ఒకరకమైన కసితో నిండిపోయింది . .
చిన్నమ్మ అలా , చూస్తుండగానే హర్ష  , ముందుకు వచ్చి ఆమెను గట్టిగా కౌగిలించుకున్నాడు . .ఇద్దరి ఒంటి మీద నూలుపోగు కూడా లేకపోవడంతో ఇద్దరి ఒళ్ళూ వెచ్చగా కోరికలతో రగిలిపోతున్నాయి . .చిన్నమ్మ తన , చేతులను హర్ష  , చుట్టూ వేసి గట్టిగా కౌగిలించుకుని వీపు మీద పైనుండి కింద దాకా నిమురుతూ అతని భుజం మీద పళ్ళతో చిన్నగా

కథను కొనుగోలు చేయండి