రసిక రాజా 72 – Telugu sex stories

telugu sex stories రసిక రాజా 72 అత్త  , కూడా హర్ష  ,కి అణుగుణంగా నడుం కదుపుతూ ఎదురొత్తులిస్తున్నది . . ఇద్దరి మధ్య మాటలతో పని లేకుండా జరిగిపోతున్నది . .హర్ష  ,తన ,ని దెంగుతున్న విధానం చూసి వీడికి బాగా అనుభవం ఉన్నట్లు ఉంది అని అర్ధం అయ్యింది . . ఇలా కళ్ళు మూసుకుని అత్త  , రకరకాలుగా ఆలోచిస్తూ , హర్ష  , తన ,ని దెంగుతున్నప్పుడు సుఖాన్ని అనుభవిస్తుంది . .హర్ష  , చిన్నగా అత్త  , మీదకు వంగి ఆమె పెదవుల్ని అందుకున్నాడు . . అత్త  , కూడా ఏమీ అడ్డు చెప్పకుండా నోరు తెరిచి హర్ష  ,నాలుకని తన , నాలుకతో పెనవేసి గాఢంగా ముద్దు పెట్టుకుంటూ , హర్ష  ,నడుం చుట్టూ చేతులు వేసి తన ,లోకి లాక్కున్నది . .హర్ష  ,అత్త  ,ని ముద్దు పెట్టుకుంటూనే తన , చేతిని అత్త  , జాకెట్ లోకి దూర్చి ఆమె బంతుల్ని పట్టుకుని పిసుకుతున్నాడు . .దాంతో , అత్త  , ఇంకా తమకంగా , మత్తుగా మూలుగుతూ హర్ష  ,ని మరింత గట్టిగా తన ,లోకి లాక్కున్నది . .హర్ష  ,కొద్దిసేపు అలా , చిన్నగా దెంగిన తరువాత ముద్దు పెట్టడం ఆపి పైకి లేచి , తన , చేతులు బెడ్ మీద అత్త  ,కి చెరో వైపు వేసి ఆమె ముఖంలోకి చూస్తూ బలంగా ఆమె పూకులో పోట్లు వేస్తూ , చిన్నగా వేగంగా అత్త  ,ని దెంగడం మొదలుపెట్టాడు . .అత్త  , తల వెనక్కు వేలడేసి , తన , పంటితో పెదాలను చిన్నగా కొరుక్కుంటూ దెంగుడు లోని హాయిని అనుభవిస్తూ చేతులతో హర్ష  ,నడుముని పట్టుకుని ఇంకా లోపలికి లాక్కుంటున్నది . .అలా , కొద్దిసేపు గడిచేసరికి ఆ గది మొత్తం వాళ్ళిద్దరి నిట్టూర్పులతో , మూలుగులతో నిండిపోయింది . .హర్ష  , అత్త  , చెవి దగ్గరకు వచ్చి ఏదో చెప్పాడు . . అత్త  ,కి హర్ష  ,ఏమన్నాడో అర్ధం కాలేదు , దాంతో , అత్త  , కళ్ళు తెరకుండానే ,  “ ఏమిటి? ” అనడిగింది . .“ బాగుందా అత్త  ,? ” అని అడిగాడు మళ్ళీ . .ఆ పిలుపు కొత్తగా అనిపించింది అత్త  ,కి . . ఎప్పుడూ హర్ష  ,తన ,ని ఆంటీ అనేవాడు , మొదటిసారి  “ అత్త  , ” అని పిలిస్తే ఆమెకి వింతగా అనిపించింది . .మొగుడు తప్ప వేరె ఎవరూ అమెనలా

కథను కొనుగోలు చేయండి