రసిక రాజా 73 – Telugu sex stories

telugu sex stories రసిక రాజా 73 హర్ష  ,నుండి తప్పించుకోవడానికి అత్త  , వెనక్కి నడుస్తున్నది . . నాలుగడుగులు వేసిన తరువాత గోడ అడ్డమొచ్చి ఇక వెనక్కి వెళ్ళలేక ఆగిపోయింది . .అది గమనించిన హర్ష  ,మరింత ఉత్సాహంగా అత్త  , దగ్గరకు వచ్చాడు . . అత్త  , భుజాలను పట్టుకుని గట్టిగా గోడకేసి నెడుతూ తన , ముఖాన్ని అత్త  , ముఖం దగ్గరికి తీసుకొచ్చాడు . . దాంతో , అత్త  , తన , తలని పక్కకు తిప్పుకున్నది . .హర్ష  ,ఒక చేత్తొ అత్త  , తలను పట్టుకుని తన , వైపు తిప్పుతూ , రెండో చేత్తో ఆమెని గట్టిగా గోడ కేసి నొక్కిపెట్టి బలవంతంగా ఆమె పెదవుల్ని అందుకుని ముద్దు పెడుతున్నాడు . . అత్త  , చిన్నగా మూలుగుతూ హర్ష  ,నుండి తప్పించుకోవడానికి పెనుగులాడుతున్నది , కాని కొద్దిసేపటికి అది వేస్ట్ అని తెలిసి మానేసింది . .ఒక నిముషం పాటు హర్ష  ,అత్త  ,ని అలా ,గే ముద్దు పెట్టుకుని తరువాత చిన్నగా బెడ్ రూం వైపు నడిపంచబోయాడు . . కాని అత్త  , తన ,ని హర్ష  ,ఎటు తీసుకెళ్తున్నడో గ్భాస్కర్చి మళ్ళీ ప్రతిఘటించడం మొదలుపెట్టింది . . కాని హర్ష  ,బలం ముందు ఆమె ప్రయత్నం ఫలించలేదు . .హర్ష  ,ఒక చేత్తో అత్త  , అరవకుండా నోరు మూసి , రెండవ చేత్తో ఆమెని నెట్టుకుంటూ బెడ్ రూంలోకి తీసుకెళ్ళాడు . .లోపల లైట్ లేకపోవడంతో రూం అంతా మసక చీకటిగా ఉన్నది . . బెడ్ రూంలోకి అడుగు పెట్టగానే అత్త  , నోటిపై చెయ్యి తీసి రెండు చేతులతోనూ వెనక్కి నెట్టాడు . .అత్త  , ఒక్కతోపులో వెళ్ళి బెడ్ మీద వెల్లకిలా పడింది . . ఆమె తేరుకుని నోరు తెరిచి అరిచేలోపు హర్ష  , అత్త  , మీదకు దూకి ఆమె నోట్లో కేక నోట్లోనే ఉండగానే తన , పెదవులతో అత్త  , పెదవుల్ని మూశాయి . .ఆమె ని ఆక్రమించుకుంటూ అత్త  , ముఖాన్ని ముద్దులతో ముంచెత్తుతున్నాడు . .హర్ష  ,చేష్టలకి అత్త  ,లో అనాలోచితంగా వేడి రాజుకున్నది . . ఎంత నిగ్భాస్కర్చుకుందామనుకున్నా ఆమె మనసు మాట వినడంలేదు , వద్దు…వద్దు అనుకుంటూనే అత్త  , హర్ష  ,కి లొంగిపోయింది . .“ ఒక్కసారి చెడిపోయాక ఇంక పట్టింపులెందుకు… . .శుభ్రంగా సుఖం అనుభవిస్తే సరిపోతుంది , ” అనుకుంటుండగా , హర్ష  ,గట్టిగా వాటేసుకునేసరికి అత్త  ,లో కూడా ఆవేశం ఒక్కసారిగా తన్నుకొచ్చింది . . ఇక అత్త  , వేరే ఆలోచన లేకుండా కసిగా హర్ష  ,ని వాటేసుకుని ముద్దులు

కథను కొనుగోలు చేయండి