రసిక రాజా 74 – Telugu sex stories

telugu sex stories రసిక రాజా 74 చాలా మంది ఆడవాళ్ళలానే అత్త  , కూడా తన , మొగుడి దగ్గర కోరికలు బయటపెట్టడానికి సిగ్గు పడి తన , కోరికని అలా ,నే అణచుకున్నది . .కాని ఇప్పుడు హర్ష  ,ద్వారా తన , కోరిక తీరుతుండటంతో అత్త  ,కి పట్టరాని సంతోషం కలిగింది . .వెనక నుండి హర్ష  ,బలంగా తన , బొక్కలో పోటు పొడుస్తుంటే , ఒక్కో పోటుకి హర్ష  ,నడుము అత్త  , పిర్రలకి తగిలి ఆ స్పర్శ అత్త  ,కి గిలిగింతలు పెడుతూ ఆమెకి మరింత ఉద్రేకం కలిగిస్తున్నది . .“ నేను అనుకున్నదానికన్నా చాలా కసిగా ఉన్నది . . ” అనుకుంటూ కసిగా అత్త  , తన , నడుముని వెనక్కి ముందుకు ఊపుతూ హర్ష  ,తో కుమ్మించుకుంటున్నది . .హర్ష  ,అత్త  , నడుము చుట్టూ చేతులేసి కసిగా కుమ్ముతున్నాడు . .రెండు నిముషాలు తట్టుకోలేక అత్త  , మైకంలో మూలుగుతున్నది . . దాంతో , హర్ష  , ,  “ అత్త  ,… . . . .నీ సీటుని భలే మెయింటెన్ చేస్తున్నావే… . .రోజూ నిన్ను వెనక నుండి చూసి తట్టుకోలేక అల్లాడిపోతుండేవాడిని , ” అంటూ హర్ష  ,అత్త  ,ని దెంగుతూనే ఉన్నాడు . .తన ,ను అలా , పొగుడుతుంటే అత్త  ,కి కొద్దిగా గర్వంగా అనిపించింది , కాని బయటపడకుండా ,హర్ష  ,కుమ్ముడికీ , చరుపులకీ అత్త  ,కి స్వర్గంలో తేలిపోతున్నట్టుంది , చిన్నగా మూలుగుతూ అత్త  , హర్ష  ,కుమ్ముడిని ఆనందంగా అనుభవిస్తున్నది . .అత్త  , కసిగా మూలుగుతూ ,  “ హర్ష  ,… . .ఇంత బాగా చేస్తున్నావు… . .ఇప్పటి దాకా ఎంతమందిని వేశావ్? ” అన్నది అత్త  , చిన్నగా మూలుగుతున్నది . .“ నువ్వే మొదటిదానివి అత్త  , , ” అన్నాడు హర్ష  , . .“ చెవిలో పూలెట్టకు నిన్న రాత్రే కదా చూసింది హర్ష  ,… . .ఇంకెవరికైనా చెప్పు… . .నాక్కాదు , ” అన్నది అత్త  , . .“ నీతో అబధ్ధం చెప్పడం దేనికి… . . . .నీకంటే ముందు చిన్నమ్మ కంటే ముందు ఒకరితో ఉన్నది , ” అని హర్ష  ,అన్నాడు . .“ అయితే నీతో జాగ్రత్తగా ఉండాలి… . .అయినా నాతో కండోమ్ లేకుండా చేస్తున్నావేమిటి . . ”“ నాకు ఏం భయం లేదు… . . . .భయం ఉంటే కడుపొస్తుందని నీకు

కథను కొనుగోలు చేయండి