రసిక రాజా 76 – Telugu sex stories

telugu sex stories రసిక రాజా 76 అత్త  , హర్ష  ,మెడ చుట్టూ చేతులు వేస్తూ కాలివేళ్ళపై లేస్తూనడుము ముందుకు తెచ్చింది . . హర్ష  ,తన , చేతులతో అత్త  , నడుముని ఒకచేత్తోపట్టుకుంటూ . . . . . . కుడిచేత్తో తన , మడ్డని అత్త  , బొక్కకి ఎదురుగా అనిస్తూ . . . . . .కాళ్ళు మరింతగా వంచుతూ . . . . . . “ అత్త  , . . . . . . రేడీనా? ” అంటూ గునిసాడు . .“ మ్ మ్ మ్ , ” అంటూ మూలిగింది అత్త  , . .హర్ష  ,తన , వేళ్ళతో మొడ్డని రెమ్మల మధ్యగా ఇరికిస్తూ నడుం ముందుకు తోసాడు . . అంగుళానికి పైగా దూరిపోయి లంకె పడింది . .“ హా . . . . . . అబ్బాఆఆఆఅ , ” అంటూ మత్తుగా మూలిగింది అత్త  , . . హర్ష  ,తన , చేత్తో అలా ,నే పట్టుకుని లంకె విడకుండా కొద్దిగావెనక్కి లాగి తిరిగి సైతుగా తోసాడు . .“ అమ్మాఆఆఆఆఅ , ” అంటూ అత్త  , అరుస్తూ హర్ష  ,మీదకి ఒరిగిపోవటం . . . . . .హర్ష  ,తన , చేతిని తీసి అత్త  , పొదవి పట్టుకోవటం ఒకేసారి జరిగిపోయాయి . .అత్త  , కళ్ళు తను ఎంత కసేక్కిపోయి వుందో తెలుపుతున్నాయి . . సగానికి దూరినట్టు తెలుస్తూనే వుంది . .హర్ష  ,అత్త  , నడుము చుట్టూ రెండూ చేతులతో పెనవేసి , నెమ్మదిగాకదల్చటం ప్రారంభించాడు . .
తన , పెదవి తనే కొరుక్కుంటూ . . . . . . నడుము మరింత ముందుకు తెస్తూ సహకరించసాగింది . .అత్త  , నడుం చుట్టూ వున్నచేతులని అలా ,నే కిందకి దించుతూ ఆమెలో హర్ష  ,తన ,కిష్టమైన ఎత్తైన లక్షి పిర్రలని కసిగా వొడిసి పట్టుకుని నెమ్మదిగా స్పీడు పెంచాడు . . హర్ష  ,కి అలా , నిలబడి దెంగటం చాలా కష్టంగా ఉన్నది , కాని అలా , దెంగుతుంటే కలుగుతున్నసుఖానికి ఇంకా ఇష్టంగా దెంగాలనిపిస్తోంది . .అత్త  , అయితే ఈలోకంలో లేనట్టు కళ్ళు

కథను కొనుగోలు చేయండి