రసిక రాజా 8 – Telugu sex stories

telugu sex stories రసిక రాజా 8 దాంతో , పిన్ని , ఒంటి మీద ఉండాల్సిన చీర ఊడిపోయి ఆమె కాళ్ళ చుట్టూ కుప్పలా పడింది . .హర్ష , తన , చీర లాగుతుంటే పిన్ని , తన , చేత్తో హర్ష , మడ్డని పట్టుకుని పిసుకుతూ… . .మడ్డ మీద చర్మాన్ని చిన్నగా వెనక్కు లాగింది . .దాంతో , హర్ష , తన , పిన్ని చేతి స్పర్సకు తట్టుకోలేక ఆమె జాకెట్ హుక్స్ దగ్గర పట్టుకుని గట్టిగా లాగాడు . .అప్పటికే రెండు హుక్స్ ఊడిపోయి ఉండటంతో, హర్ష , గట్టిగా జాకెట్ పట్టుకుని లాగేసరికి మిగతా రెండు హుక్స్ కూడా తెగిపోయాయి . .ఆమె ఒంటి మీద నుండి జాకెట్ తీసి కింద చీర మీద వేసాడు . .పిన్ని , తల దించి తన , సళ్ళ వైపు చూసుకున్నది . .హర్ష , ఆమె సళ్ళను గట్టిగా పిసకడంతో ఆమె సళ్ళు ఎర్రగా అయ్యాయి . .పిన్ని , తన , సళ్ళ వైపు అలా , చూసుకుంటుండగానే హర్ష , తన , చేతులు వెనక్కి పోనిచ్చి బ్రా హుక్ కూడా తీసేసాడు . .తరువాత క్షణమే ఆమె బ్రా కూడా కింద ఉన్న చీర, జాకెట్ మీద పడింది . .అప్పటికే పిన్ని ,లో బాగా కోరిక పెరిగి ఆమె ముచ్చికలు గట్టిపడి ముందుకు పొడుచుకుని వచ్చాయి . .వాటిని చూసిన హర్ష , ఇంక ఏమీ ఆలోచించకుండా ఒక ముచ్చికను నోట్లో పెట్టుకుని చీకుతూ, పళ్ళతో కొరుకుతూ… . . . .ఇంకో ముచ్చికను తన , వేళ్ళతో నలుపుతున్నాడు . .హర్ష , తన , ముచ్చికలతో ఆడుకోవడంతో పిన్ని , మత్తుగా మూలుగుతూ తన , చేతిని హర్ష , తల మీద వేసి తన , చేతి వేళ్లను జుట్టులోకి పోనిచ్చి నిమురుతూ, హర్ష , తలను

కథను కొనుగోలు చేయండి