రసిక రాజా – Telugu sex stories

telugu sex stories రసిక రాజా తరువాత రోజు పరీక్ష రాసి ఇంటికి వచ్చా, వొదినా తలుపు తెరిచి నన్ను లోపలికి తీసుకొచ్చి పెదాలను అందుకుంది . .వొదినా , కూడా హర్ష , పెదవులను ఇంకా ఎక్కువ కసితో చీకుతూ ఒక చేతిని వీపు మీద వేసి నిమురుతూ, ఇంకో చేతిని హర్ష , మెడ మీద వేసి నిమురుతూ చిన్నగా పైకి పోనిచ్చి జుట్టు లోకి వేళ్ళు పోనిచ్చి నిమురుతున్నది . .వొదినా , అంతలా కసెక్కిపోయి రెచ్చిపోతుందని ఊహించని హర్ష , చాలా ఆశ్చర్యపోయాడు . .హర్ష , అలా ,గే వొదినా , పెదవులను వదలకుండా చీకుతూ ఒక చేతిని కిందకు పోనిచ్చి ఎత్తైన పిర్రలని పిసుకుతూ ఇంకో చేత్తో వొదినా , మెడని నిమురుతున్నాడు . .కాని వొదినా , మాత్రం హర్ష , పెదవులను వదిలి అతని మొహం మీద ఎక్కడ బడితే అక్కడ ముద్దులు పెడుతూ రెండు చేతులతో హర్ష , ఒంటి మీద ఉన్న టీషర్ట్‍ని పైకి లాగి అతని తల మీద నుండి తీసేసి పక్కనే ఉన్న సోఫాలోకి విసిరేసింది . .హర్ష , ఒక చేత్తో వొదినా , పిర్రల్ని పిసుకుతూ

కథను కొనుగోలు చేయండి