రాఖీ అక్క-తమ్ముడు 4 – Telugu sex stories

telugu sex stories రాఖీ అక్క-తమ్ముడు 4 “అవునురా పెళ్లాన్ని ఎవడైనా దెంగుతాడు.., కానీ ఇలా అక్క అమ్మ లని దెంగే వాడికే ఓ రెంజ్ ఉంటాది.”ఒక్క నిమిషం ఆగరా అంటూవిడిపించుకుని వంటింట్లో కి వెళ్తుంది.సుబ్బు ఎదురు చూస్తుండగానే చేతిలో పాల గ్లాస్ తో వస్తుంది.సుబ్రహ్మణ్యం సునితని చూస్తూ నవ్వుతూ పాల గ్లాస్ తీసుకోబోతుండగాఅది సుబ్బుకి ఇవ్వకుండా సుధాకర్ ఫోటో దగ్గర పెడుతుంది.సుబ్బు ఆశ్చర్యం తో చూస్తుండగా‘బావ ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు మన మంచే కోరాడు కదరా అందుకే ఆయన ఆశీర్వాదం తీసుకుందాం” అనగానే‘తప్పకుండా అక్క…బావ నువ్వు ఎక్కడున్నా నీ ఆత్మ శాంతి గా సుకంగా ఉండాలి…నువ్వు లేని లోటుని మా అక్క కి ఏమాత్రం తెలియకుండా నేను ఉన్నంత కాలం తన పూకు కి

కథను కొనుగోలు చేయండి