రాఖీ అక్క-తమ్ముడు 9 – Telugu sex stories

telugu sex stories రాఖీ అక్క-తమ్ముడు 9 అంటూ ఇద్దరు నవ్వుకుంటూ బెడ్ రూమ్ కి రాగానే సునీత పెదాలని సుబ్రహ్మణ్యం పెదాలతో పెనవేసి ఇద్దరి లాలా జలం ఒకరికొకరు మార్చుకుని మార్చుకుని పెదాలతో పెనుగులాడుతూ ఉండగాసుబ్రహ్మణ్యం ఫోన్ రింగ్ అవుతుంది అది ఎం పట్టించుకోకుండా ఇద్దరు ముద్దుల్లో మునిగి ఉండగా సునీత”అరే ఫోన్ వస్తుంది రా…. “”నువ్వే చూస్కో…”అంటూ సునీత సళ్ళని నోట్లోకి తీసుకొని పళ్ళతో కొరుకుతూ ఉండగా సునీత ఫోన్ తీసుకుని చూడగానే శ్వేత దగ్గరనుండి కాల్…శ్వేత కాల్ చేస్తుందిరా వదులు…”నీ పని నువ్వు కానివ్వు నా పని నేను కనిస్తా…”అనగానే సునీతసుబ్రహ్మణ్యం ఫోన్ రింగ్ అవుతుంది అది

కథను కొనుగోలు చేయండి