రాణి గారి రాజు – Telugu sex stories

telugu sex stories రాణి గారి రాజు ఎవర్నయిన,  మీ నాన్న,అమ్మ,అక్క, అన్న ఇలాంటి బంధాలు గురించి చెప్పమంటే ఎంతయైన చెప్తాం, అదే ఒక వయసుకొచ్చిన అమ్మాయి ని మీ బావ గురించి చెప్పమంటే లేదా ఒక కుర్రాడిని మీ మరదలు గురించి చెప్పమంటే.. వాళ్ళ మొహం లో సిగ్గు మొగ్గలేస్తుంది… అలాంటి ఒక బావ మరదలు ల కథ ఇది… ఒక లైన్ లో చెప్పాలంటే, ఒక ఊరిలో ఒక పెద్దాయన, ఆ పెద్దాయన కి ఒక కొడుకు , ఒక కూతురు..  కొడుక్కి ఒక కొడుకు పుట్టాడు వాడి పేరు రాజు.. కూతురికి కూతురు పుట్టింది, తన పేరు రాణి అని పెట్టారు. పెరుకు తగ్గ, అందం, అభినయం, శరీర సౌష్టవం… రోజులు గడిచే కొద్దీ, రాజు కి మంచి చదువు ఉద్యోగం అన్ని వచ్చేసాయి, ఆరు అడుగుల అందం తో, అటు మరీ తెల్లగా కాక నల్ల గా కాక, అంటే బూస్ట్ బోర్నవిట రంగు ఉంటుంది చూసారు, ఆ రంగులో మెరిసి పోతూ ఉంటాడు.. దూరం నుంచి చూస్తే ఏ అమ్మాయి అయిన తొలి చూపులోనే ప్రేమ లో పడేసేంత అందగాడు, కానీ….. ఒక్క సారి వాడితో మాట్లాడితే కానీ తెలీదు రాజు గారు ఎంత అమయకుడో అని.. ఎప్పటి లాగానే పండగ కి ఊరు వెళ్లాలా వద్దా అని సంకోచం, అక్కడికి వెళ్తే అత్త మామా మరదలు తాత చుట్టాలు ఉంటారు అని ఒక సిగ్గుతో 5 ఏళ్ల నుం డి ఊరికే వెళ్లడం మానేశాడు… ఈ సారి కూడా వెళ్లకూడదు అని ఇంటికి ఫోన్ చేసి ఎదో అర్జెంట్ పని ఉందని రాలేను అని అమ్మకు చెప్పేసాడు, అదేంట్రా ప్రతి సారి పండగకి రాకుండా పండగ అయ్యాక వాస్తవు అందరూ నీ గురించే అడుగుతుంటారు అంటూ చిర్రు బుర్రు లు  ఆడుతుండగా ఇంత లొనే ఆఫీస్ నుండి కాల్ వస్తుంది అని పెట్టేయబోతుంటే ,చిన్న మాట రా అంటూ , రాణి కి అదేరా మీ ఆత్త కూతురు , తనకి ఎదో ఇంటర్వ్యూ అంట తాను నీ దగ్గరకి వస్తుంది, నువ్వే అన్ని దగ్గర ఉండి చూసుకో అని చెప్పి రాజుకి మాటాడే చాన్సు ఇవ్వకుండానే ఫోన్ పెట్టేసింది… ఎదో తెలియని భయం, ఎదో అనుకుంటే ఎదో జరిగింది అనుకుంటూ

కథను కొనుగోలు చేయండి