శృంగార వర్షిణి – Telugu sex stories

telugu sex stories శృంగార వర్షిణి వర్షిణి చాలా దిగులుగా ఉంది.లోకమంతా చీకటి ఐపోయినట్టు తనింక ఒంటరి అయినట్టుగా, తన ప్రాణమే తనని వదిలి వెళ్లిపోయినట్టు గత కొన్ని రోజులుగా ఏడుస్తూనే ఉంది. తల్లి యశోద ఎంత పిలిచినా పలకదు. పరధ్యానంగా ఉంటోంది,చిరాగ్గా,కోపంగా,తిండీ నిద్రా లేకుండా చాలా బలహీనమైంది. ‘అయినా నేను చేసిన తప్పేంటీ?మరీ నన్ను ఇంతలా శిక్షించాలా నువ్వు?ఎక్కడున్నావ్ సూర్యా?ఒక్కసారైనా కనిపించు.నేనీ బాధ తట్టుకోలేకపోతున్నా…’ అనీ ఆరోజు తనకీ సూర్యకీ మధ్యలో జరిగిన చిన్న గొడవ ను గుర్తుకు తెచ్చుకుంది వర్షిణి. ఆరు నెలల క్రితం విహారి పార్కులో.. సూర్య: పరిచయం అయ్యి రెండేళ్ళయింది.ప్రేమించుకొని ఒకటిన్నర సంవత్సరాలైంది.కానీ నా గురించి కొంచెం కూడా ఆలోచించవే. వర్షిణి: అబ్బా..ఎలాగో ఇంట్లో చెప్పేస్తాం కదా రేపోమాపో.ఆ తర్వాత అన్ని రోజులూ నీగురించే ఆలోచిస్తాలే. సూర్య :సో…అప్పటివరకూ నాకీ బ్రహ్మచర్యం తప్పదన్నమాట? వర్షిణి; అంతేగా.. సూర్య: ఈరోజుల్లో ఇవన్నీ మామూలే వర్శి… నేనెలాగో నిన్ను పెళ్లి చేసుకుంటాగా.ఇంకా ఎందుకు ఈ అడ్డు తెరలు?ఎక్కడికైనా దూరంగా ,డేట్కి వెళ్ళేసి ఎంజాయ్ చేసొద్దాం. నువ్వు ఒప్పించకపోతే మీ ఇంట్లో నేనే ఒప్పిస్తా.కానీ ఇంకా నేను ఇలా నిన్ను చూస్తూ ఉండలేను వర్శి.. వర్షిణి: ఇండియన్ సంప్రదాయం ప్రకారం పెళ్లికి ముందే తప్పు చేయడం కరెక్ట్ కాదు సూర్య. సూర్య: నాకున్న టెన్షన్కి నువ్వేదో, నీ ఒడిలో సేద తీరుస్తావని

కథను కొనుగోలు చేయండి