సెక్స్ యూనివర్సిటీ 104 – Telugu sex stories

telugu sex stories సెక్స్ యూనివర్సిటీ 104 ఎంత బాగ పిసుకుతుందంటె ఇలియాన నా మొడ్డ ఒక బాగ మొడ్డ పిసకడం అనుభవం ఉన్న అమ్మయి మాదిరి మొడ్డ ని పిసుకుతుంది ఇలా పిసుకుతుంటెనె నా మొడ్డ మల్లి త్వరగ కక్కెల ఉంది కాని ఇలియాన పిర్రలని ఊహించుకుంటె చాలు మల్లి మొడ్డ లెస్తుంది నెను అలా కల్లు మూస్కుని ఇలియాన మొడ్డ ని పిసుకుతుంటె చాల హాయిగ ఉంది
అప్పుడు ఇక ఇలియన న మొడ్డ ని పట్టుకుని నొట్లొ కి పెట్టుకుని చీకుతుంది ఒకమొడ్డ ని పూకు లొ పెట్టి ముందుకు వెనక్కి అంటున్నట్టు ని చీకుతుంది ఇలియన నా మొడ్డ ని ముందుకు వెనక్కిచాల మంది ది మొడ్డ ఇలానె చీకి ఉన్నట్టు ఉంది అందుకె అంత బాగ చీకుతుంది మొడ్డ ని ఇంతలొ ప్రసన్న నా చెస్ట్ ని పట్టుకుని మెల్లగ నిమురుతుంది అప్పుడు కల్లు తెరిచి చూసను

కథను కొనుగోలు చేయండి