సెక్స్ యూనివర్సిటీ 14 – Telugu sex stories

telugu sex stories సెక్స్ యూనివర్సిటీ 14 సరే లే కాస్త జాగ్రత గా ఉండు ఏమన్నా ఇతే నేను చూస్కుంట లే అంది అబ్బో దీనికి చాలా ఇన్ఫ్లూయెన్స్ ఉందే అనుకున్నత్వరగా రావే నా మోడ్డ తట్టుకోలేకుంది అన్న. ఉండు ర ప్లీజ్ వస్తున్న. అందిఇందాక జరిగిన ఇన్సిడెంట్ తో మోడ్డ పడిపోయిందినేను ఫ్యాంట్ పైనే మోడ్డ ని పిసుకుతున్న మోడ్డ బయటికి తియ్యలేదు మళ్ళీ ఎవరన్నా వస్తారారేమో అని. ఈలోగా మోనికా వచ్చింది.నన్ను చూసి నవ్వి. నేను వచ్చే వరకు ఉండచ్చు గా ఎందుకు అప్పుడే విప్పావు ఫ్యాంట్ ని అని నా ఫ్యాంట్ జిప్ లాగినా మోడ్డ ని బయటికి తీసింది మోనికా చేతి స్పర్శ తగలగానే మోడ్డ ఫుల్ గా రైసే అయ్యింది ఇంకా కానీ అని వెనుకకు తిరిగి గుద్ధ ని కొంచెం పికెత్తింది. డ్రస్ పై నుండే ఆ పిర్రలు బాగా కనిపిస్తున్నై.నేను డ్రస్ పై నుండే పిర్రను పిసికాను ఆ లెగ్గింగ్ బాగా జారుతోంది.లేగ్గింగ్ విప్పవే అన్నాను. ఓహ్ సారీ ర తను లేగ్గింగ్ ప్యాంటి తీసెసిందిచూడిదర్ పైకి లాకుని గుద్ధ ని పైకి ఎత్తింది ఈ పోస్ లో మోనికా

కథను కొనుగోలు చేయండి