సెక్స్ యూనివర్సిటీ 15 – Telugu sex stories

telugu sex stories సెక్స్ యూనివర్సిటీ 15 కానీ ఆ అమ్మాయి అని చూడగానే బలే ఉంది అమ్మాయి అనిపించింది అందుకే ఆ అమ్మాయి చూస్తున్న మోడ్డ ని దాచుకోకుండా అలా నే తనని చూస్తున్నఆ అమ్మాయి కూడా అరవకుండా సిగ్గు పడుతూ వెళ్లిందిఏమో ఈ అమ్మాయి కూడా నాకు పాడిందేమో అనుకున్నఅలా ఆలోచిస్తుండగా ఇంకాసేపట్లో మోనికా వచ్చింది.మళ్ళీ ఎవరో వచ్చి వెళ్లారు నా మోడ్డ ని పూర్తిగా చూసింది. అన్నాను రేయి ఏంట్రా ఇది అలా ఎంత మందికి నీ మోడ్డ ని చూపిస్తావ్ అనినా తొడ మీద గిచింది అబ్బా అని అరిచా సరే గాని ఇంతకీ ఎవరు అని అడిగింది.ఒసే కోతి మోహమ ఇది కూడా నన్నే అడుగుతావెంటే నాకేం తెల్సు అన్నాను ఉమ్మ్ సరే లే వదిలే అంది.కానీ . నీ కంటే పెద్ద పాయలు ఉన్నాయి రా అందుకే మోడ్డ ఫుల్ గా నిల్చుంది. చూడు అన్నానుఉమ్మ్ నాకు తెలిసి నా కొలీగ్ అయ్యుండచు. అంది. ఔనా నీకు తెలుసా కొంచెం సెట్ చేయి వే నాకు దాని పాయలు పిసకలి అన్నానుఐనా నా పాయలు సరిపోవా నీకు దాని పాయలు కూడా కావల్నా అనివచ్చి నా మోడ్డ పట్టుకుంది అబ్బా ఎంత వేడి గా ఉంది

కథను కొనుగోలు చేయండి