సెక్స్ యూనివర్సిటీ 18 – Telugu sex stories

telugu sex stories సెక్స్ యూనివర్సిటీ 18 మోడ్డ ని పట్టుకుని నా గుధ మీద అనిచ్చి మెల్లగా కొంచెం కొంచెం దూర్చడం మొదలు పెట్టాడువాడి మోడ్డ చాలా వేడిగా ఉంది నేను దాన్ని పట్టుకుని పిసికానుఇదేనా మొదటి సారి గుధ దెంగించుకోడం అని అన్నాడు ఔను అన్నానసరే ఏం కాదు మెల్లగా దూర్చుతాను నొప్పి గా ఉంటే చెప్పు అన్నాడు నేను సరే అన్నమెల్లగా దూరుస్తున్నాడు కాస్త నొప్పి మొదలైంది పూర్తిగా దూర్చేశాడు మోడ్డ అంచుల వరకునొప్పి ఉంది కొంచెం కానీ బరించలేనంతగా ఏం లేదు అనుకుని గమ్మునా ఉన్నవాడు మళ్ళీ తీసి మళ్ళీ ఒక్క తోపు తోశాడు ఈ సారి చాలా నొప్పి వేసింది ఆః అని అరిచానుసారీ సారీ నొప్పి  గా ఉందా ఇదిగో ఈ అనల్ క్రీమ్ పూసి దెంగుతా లే ఏం కాదు సులువుగా దూరుతుందిఅని మోడ్డ తీసిగుధ చుట్టూ క్రీమ్ రాశాడు బాగా చల్లగా ఉందిఇప్పుడు మోడ్డ దూర్చడు చాలా ఈసీ గా దూరిపోయింది ఏం పెద్దగా నొప్పి లేదుఇదేదో ముందే క్రీమ్ పూసి దెంగొచ్చు గా అన్నానువాడు ఏం పలకలేదు. ఇంక షాట్స్ ఇవ్వడం మొదలు పెట్టాడు.బాగా మోడ్డ ని బయటికి వరకు తెచ్చి మళ్ళీ పూర్తిగ్ వట్టల వరకు

కథను కొనుగోలు చేయండి