సెక్స్ యూనివర్సిటీ 19 – Telugu sex stories

telugu sex stories సెక్స్ యూనివర్సిటీ 19 పాలు వచ్చే టైమ్ లో బ్రా వెస్కోవాలి లేకుంటే ఆ బరువు కి పాయలు జారిపోథై అని బ్రా కూడా విప్పి పారేసిందిమోనికా ని అలా బిత్తలు గా చూస్తున్న చాలు మోడ్డ కక్కెస్తుందిఇప్పుడు హిప్పీ ఆ నీకు అని నాకు లిప్ కిస్స్ ఇచ్చిందిఏది అలా నా మీద పడుకో కాస్త ఒయింట్మెంట్ పూస్థ అందినా బరువు తట్టుకోగలవ అన్నానుమరేం పర్లేదు నేను ఊర్చుకుంటా కదా అని పద్మాసనం వెస్కోని కూర్చుందినేను నా పిర్రలు పైకి వచె ల తన తొడల మీద పడుకున్నఈ పిర్రలు చూస్తే మూడ్ రావడం లో తప్పు లేదు అని నా పిర్ర కి ఒక ముద్దు ఇచ్చిందిఅబ్బా నిజంగా అమ్మాయి పిర్రల మాదిరి ఉన్నాయినా పిర్రల కంటే నీ పిర్రలే బాగున్నై తెలుసా అందితను తనతో తెచ్చుకున్న కొబ్బరి నూనె తీసి మొదట నా పిర్రల మీద పూసి బాగా మర్దన చేస్తోందిఏం చేస్తున్నాబ్ నువ్వు గుధ కి ఒయింట్మెంట్ రాయమంటేఇలా కొబ్బరి నూనె పూసి పిర్రలు మర్దన చేస్తే పిర్రలు బాగా తెల్లగా వాచీ మెత్తగా ఔథైఇప్పుడు ఎవ్వరి కోసం అవి అలా కావాలి సతీశ్ గాడి కోసమా అన్నానుఛీ కాదు నా కోసం అని బాగా గట్టిగా మర్దన

కథను కొనుగోలు చేయండి