సెక్స్ యూనివర్సిటీ 21 – Telugu sex stories

telugu sex stories సెక్స్ యూనివర్సిటీ 21 ఇక మరుసటి రోజు పొద్దున మళ్ళీ ఆఫీసు కి వెళ్ళానుఉద్యోగం వెట్టుకోవడం లేదు రోజు ఈ దెంగులాటనే నా డైలీ రొటీన్ ఇపోయిందిఏం చేస్తాం అలా ఏదో డృగ్ అడిక్ట్ మాదిరి సెక్స్ అడిక్ట్ అయ్యాను ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మోనికా కూడాఎప్పటిలాగానే నేను బాత్రూమ్ కి వెళ్ళి ఫాంట్ విప్పేసుకుని కూర్చున్నాఏదో ఆలోచిస్తున్న అలా చుట్టూ పరికించి చూస్తుంటే ఒక డౌట్ వచ్చింది మేము రోజు ఇక్కడ దెంగుకుంటున్నంనా మోడ్డ ఆయిల్ అంతా అక్కడే కదా కర్చేసేది కానీ ఏ రోజు కి ఆ రోజు బాత్రూమ్ నీట్ గా ఉంటుందినాకు తెలిసి మోనికా నేను వెళ్ళకా క్లీన్ చేస్తుందేమో రోజు అనుకున్నఏమో లే వచ్చాక మోనికా నే అడుగుదాం అనుకున్నఈలోపు మోనికా రాణె వచ్చింది నేను అడిగాను ఇక్కడ రోజు మనం దెంగుకున్నాక క్లీన్ చేస్తున్నది ఎవరు అని అడిగానుఓహ్ ఆదా అనూష నేమనం మొదటిసారి దెంగుకన్నాక ఆ రోజు సాయంత్రం వచ్చింది తుడుస్తుంటే అనూష వచ్చి ప్లీజ్ ఇక రోజు నేనే తుడ్చి క్లీన్ గా పెడతా

కథను కొనుగోలు చేయండి