సెక్స్ యూనివర్సిటీ 25 – Telugu sex stories

telugu sex stories సెక్స్ యూనివర్సిటీ 25 అలా 3 రోజులు 30 సార్లు దెంగులాడుకున్నాంలాస్ట్ రోజు అనూష కూడా వచ్చింది నాకు ఇద్దరినీ మోనికా ని అనూష ని పక్కన పక్కన నిలబెడితేనేను అనూష గుధ నే కోరుకుంట అంతా బాగుంటుంది తన నడుము ఒంపూ ఆ తెల్లని పిర్రలుఆ పూకూ అబ్బా చాలు కానీ ఏది ఏమైనా మోనికా పాయల ముందు ఎవరి పాయలు పనికిరావ్ అంతా పెద్ద పాయలు ఉన్న అవి జారిపోకుండాబాగా బిగువు గా బాగా మైన్టైన్ చేస్తుంది. వాళ్ళ అమ్మ కి ఎలా ఉంటాయి పాయలు అనిపించిందిచివరి రోజు దెంగులాట చాలా బాగా జరిగిందిముగ్గురూమ్ స్వర్గం చూశాం. మోనికా అనూష గుధ లు దెంగి దెంగి నా మోడ్డపూర్తిగా అలిసిపోయింది.తరువాత నాకు ఆకలివేస్తుంటే పాలు ఇస్తావా మోనికా అన్నాను లేవు ర పొద్దునే గా తాగావ్ ఇంకా రాలేదు రేపు పొద్దున కి ఊరుథై మళ్ళీ
అంది సరే ఏదన్నా ఆర్డర్ చేయి అన్నాను తను తన

కథను కొనుగోలు చేయండి