సెక్స్ యూనివర్సిటీ 33 – Telugu sex stories

telugu sex stories సెక్స్ యూనివర్సిటీ 33 అలా ఊరు వచ్చేసింది నేను ఇక దిగి నడుచుకుంటూ నా రూమ్ కి వెళ్తున్నా వాళ్ళు ఇద్దరు కార్ డ్రైవ్ చేస్కుంటు వెళ్లారునేను రూమ్ కి చేరుకుని బాగా అలసట గా ఉంటే పడుకుని నిద్రపోయానుమళ్ళీ పొద్దున్న లేచాను ముందు రోజు సాయంత్రం పడుకుంటే పొద్దున 7 కి లేచా ఇంతగా నిద్రొచ్చిండెంటి అనుకుంటూ ఫోన్ చూసా అది స్విచ్ ఆఫ్ ఇపోయిందిలేచి అది ఛార్జింగ్ పెట్టి బ్రష్ చేస్కుంటు ఆలోచిస్తున్న మోనికా కి అస్సలు ఇష్టం లేదు కదా ప్రసన్న రావటం మరి మోనికా ఇంట్లో ఎలా ఉందో ప్రసన్నఏమన్నా పోట్లాడుకున్నార లేక బాగున్నారా ఏం తెలియదు సరే అని ఫోన్ ని స్విచ్ ఆన్ చేశాను10 మిస్డ్ కాల్స్ 10 మెస్సెజ్స్ ఉన్నాయి అన్నీ ప్రసన్న నుండేవెంటనే కాల్ చేశా తను కూడా వెంటనే ఎత్తింది ఏడుస్తూ ఒరే అది మోనికా నీకు ఎక్కడ దొరికింది రనేను తన ఇంటికి వెళ్ళడం తనకు అస్సలు ఇష్టం లేదువెళ్ళినప్పటినుండి నన్ను చిరాకు గా

కథను కొనుగోలు చేయండి