సెక్స్ యూనివర్సిటీ 36 – Telugu sex stories

telugu sex stories సెక్స్ యూనివర్సిటీ 36 ప్రసన్న అంది నాకు తెలుసు ర నేను కాదంటే నువ్వు మోనికా దగ్గరికి వెళ్తావ్ అని అంది కోపంగా2 నిముషాలలో మోనికా ఒక ఫోటో తీసి పంపింది. అందులో మోనికా తన టాప్ ని తన గొంతు వరకు లేపిఒక ముద్దు ఇస్తున్నట్టు ఎక్స్ప్రెషన్ పెట్టి పాయలు మొత్తం చూపిస్తూ ఉంది ఆ ఫోటో లోఅబ్బా అది మోనికా పాయాలంటే ఎంత అందంగా ఉన్నాయ్ అని మెస్సెజ్ చేస్తున్న మోనికా స్మైలీ సింబల్ పెడితేప్రసన్న ఏమో కోపం సింబల్ పెట్టి అబ్బా ఆ బూబ్స్ ఎంటే బాబు అంతా సెక్సీ గా ఉన్నాయి ఆడదాన్ని నాకే మూడ్ వచ్చివాటిని గట్టిగా పిస్కీ లీక్ చేయాలని ఉంది ఎలా పెంచవే బాబు అంతా సెక్సీ గా అందిఇప్పుడు అర్దం అయ్యింది వీడు ఎందుకు నీ చుట్టూ తిరుగుతున్నాడు అని అందిమోనికా నవ్వింది నాకు కూడా ఇస్తావా నే పాయలు అంది ప్రసన్నసరే తీస్కో అంది మోనికాఏంటో వీళ్ళు డైరెక్ట్ గా కలిసి

కథను కొనుగోలు చేయండి