సెక్స్ యూనివర్సిటీ 4 – Telugu sex stories

telugu sex stories సెక్స్ యూనివర్సిటీ 4 మళ్ళీ శేఖర్ గాడు రూమ్ లో కి వచ్చాడు. బాత్రూమ్ లో నేను ఉండేది చూసి ఏం ర నువ్వు వెళ్లలేద అన్నాడు. లేదు ర కొంచెం నిద్ర వస్తుంటే వెళ్లలేదు అన్నానుసరే నువ్వు పడుకో నేను వెళ్ళి వస్తా అని వాడు డ్రస్ వెస్కోని వెళ్లిపోయాడు. నా మోడ్డ ఇక తట్టుకోలేక పోతుందిఎలాగైనా మోనికా గుధ్ద దెంగాలి అనిపించింది. ఏది ఏమైనా సరే ఒక సారి దెంగాలి నా పగ తీరుతుంది తన గుద్ధ దెంగిన అని సుకం ఉంటది అని డ్రాయర్ వెస్కోకుండా పాంట్ షర్ట్ వెస్కోని మోనికా రూమ్ తలుపు కొట్టాను మోడ్డ లేచి పాంట్ చింపేసేలా ఉంది. శేఖర్ గాడు ఇప్పుడే రాదు ఇదే కరెక్ట్ టైమ్ అనిపించింది.సరే అని రూమ్ డోర్ కొట్టాను మోనికా డోర్ తీసింది. నన్ను చూడగానే డైరెక్ట్ నా లేచిన మోడ్డ  దగ్గర ఏరియా కనపడింది. మోనికా  వెంటనే తల తిప్పుకొని.ఏంటి ఇలా వచ్చావ్ అంది.నేను అన్నాను నీ పాయలు పిసికి పాలు తాగుదామని అన్న. ఏయ్ ఏం మాట్లాద్తుఃతున్నావ్ అంది. చెబుతా ఉండవే  అని రూమ్ లో కి దూరి.డోర్ వేసి తన డ్రస్ మీద నుండే పాయల్ని గట్టిగా పిసికను

కథను కొనుగోలు చేయండి