సెక్స్ యూనివర్సిటీ 48 – Telugu sex stories

telugu sex stories సెక్స్ యూనివర్సిటీ 48 నాకు అస్సలు ఏం అర్దం కాలేదు మోనికా ఏంటి ఇలా చేసింది అమ్మాయి గా ఉండటం తనకు నచ్చలేద లేక నా కోసం అలా మారింద నేను ప్రసన్న పెళ్లి చేస్కోని హిప్పీ గా ఉండాలని అని ఎంతెంతో ఆలోచనలు నేనుపరుగున ఇంట్లోకి వెల్లి ప్రసన్న కి అనూష కి ఈ విషయం చెప్పానుఅనూష కూడా నా మదిరె షాక్ అయ్యింది ఆ పిల్ల కేమన్నా పిచ్చ ఇలా ఎందుకూ చేసింది అంది కానీ ప్రసన్న మాత్రం ఔనా సరే లే అన్నట్టు ఉందినాకు కొంచెం అనుమానం వచ్చింది ప్రసన మీద మోనికా ని ప్రసన్న ఏమన్నా ఏమర్చి ఉంటుందా అని కాస్త గట్టిగా నిలదీద్దామ అనిపించింది ప్రసన్న ని కానీ తానే నోరు విప్పిందినాకు తెలుసు ఈ విషయం ముందే అంది అసలు చెప్పాలంటే తనకు ఆపరేషన్ చేసిన డాక్టర్ మా బందువే అంది ఇది ఇంకో పెద్ద షాక్ఎందుకు ఇలా అసలు ఇది ఎవరి డెసిషన్ అసలు ఎందుకు అలా చేసింది ఆ అమ్మాయి అన్నానుమేము ఇద్దరం ఈ ఇల్లు తీసుకోక

కథను కొనుగోలు చేయండి