సెక్స్ యూనివర్సిటీ 50 – Telugu sex stories

telugu sex stories సెక్స్ యూనివర్సిటీ 50 అలా 3 గంటలలో శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్టు కి వెళ్ళి అక్కడ కార్ పార్క్ చేసి ఫ్లయిట్ ఎక్కి ముంబై వెళ్ళేసరికి రాత్రి అయ్యిందిఇప్పుడు వెళ్ళిన విసిటింగ్ ఉండదు లే పొద్దునే వెల్దం అంది అక్కడే ఒక హోటల్ లో దిగాము నాకు చాలా ఆతృత గా ఉంది మోనికా ఇప్పుడు ఎలా ఉంది అనిఅంటే ఈ సెక్స్ చేంజ్ సర్జరి లో ఏం చేస్తారో అని ప్రసన్న ని అడిగానుపూకూ ని తీసేసి దానినే మోడ్డ గా బయటికి పెడతారు వట్టలు ఇప్పుడే రావు ఆ మోడ్డ పూర్తిగా పని చెయ్యడానికి ఒక సంవత్సరం టైమ్ పడుతుంది అంది మరి పాయలు ఎమౌతాయి అన్నానుఅవి అలానే ఉంటాయి కావాలంటే తీసేస్తారు మరి మోనికా ఏం చేస్తుంది వాటిని అన్నాను కోపంగావాటిని తీసెయించుకుంటే నువ్వు గోల గోల చెయ్యవు

కథను కొనుగోలు చేయండి