సెక్స్ యూనివర్సిటీ 55 – Telugu sex stories

telugu sex stories సెక్స్ యూనివర్సిటీ 55 నాకు కొంచెం అనుమానం వచ్చింది ప్రసన మీద మోనికా ని ప్రసన్న ఏమన్నా ఏమర్చి ఉంటుందా అని కాస్త గట్టిగా నిలదీద్దామ అనిపించింది ప్రసన్న ని కానీ తానే నోరు విప్పిందినాకు తెలుసు ఈ విషయం ముందే అంది అసలు చెప్పాలంటే తనకు ఆపరేషన్ చేసిన డాక్టర్ మా బందువే అంది ఇది ఇంకో పెద్ద షాక్ఎందుకు ఇలా అసలు ఇది ఎవరి డెసిషన్ అసలు ఎందుకు అలా చేసింది ఆ అమ్మాయి అన్నానుమేము ఇద్దరం ఈ ఇల్లు తీసుకోక ముందు తన ఇంట్లో ఉన్నాను కదా అదే నేను హోటల్ కి వెళ్ళిన రోజుఆ రోజు చెప్పింది నాకు తను నాకు ఇలా మారాలని ఉంది అని ఎందుకు అని అడిగితే చిన్నప్పటినుండి తనకు ఆ ఫీలింగ్స్ ఉన్నాయని చెప్పిందిఇంతకుముందు శేఖర్ ని వదిలెయ్యడానికి కారణం కూడా ఇదేనంత శేఖర్ కి చెబితే ఒప్పుకోలేదంతామరి మధ్యలో గొర్రె ని నేనేనా అని అన్నాను కోపంగాచి అలా ఏం కాదు ర నిన్ను కూడా విడిచి పెడదామనుకుంది కానీఎక్కడో తనకి నీ మీద ప్రేమ ఉంది

కథను కొనుగోలు చేయండి