సెక్స్ యూనివర్సిటీ 57 – Telugu sex stories

telugu sex stories సెక్స్ యూనివర్సిటీ 57 నేను మొదట నమ్మలేదు ఒరేయ్ భారత్ నువ్వు ఎవరిని చూసి ఎవరనుకుంటున్నావో తన పేరు మోనికా తన ఫోటో కూడా పంపను కదా ర బాగా చూసి చెప్పు అన్నాను కంగారుగాఒరే రాజు నేను ఒకటికి రెండు సార్లు చూసే చెప్తున్నా నీకుహాస్పిటల్ నర్స్ ఏ చెప్పింది ఆపరేషన్ అయ్యి మూడు రోజులు అయ్యిందాంతతనని చూస్కోడానికి ఎవ్వరూ లేరు అని చెప్పిఎందుకు ర అసలు మాకు ఒక్క మాట కూడా చెప్పలేదు ఎందుకు అలా చేసింది అసలు అని బాధ కోపం రెండు వఛై ఎప్పుడు డిశ్చార్జ్ చేస్తారు అని అడిగాను ఇంకా వారం రోజులు ఉంచుతారంత అని అన్నాడు సరే లే నేను ఇప్పుడే ముంబై స్టార్ట్ ఔత్త నేను వచ్చేవరకు నువ్వు అప్పుడప్పుడు తన హెల్త్ కండిషన్ కనుక్కుంటూ ఉండు అని చెప్పాను భారత్ గడితోసరే లే ర నువ్వు జాగ్రత గా ర అని ఫోన్ పెట్టేశాడు.నాకు అస్సలు ఏం అర్దం కాలేదు

కథను కొనుగోలు చేయండి