సెక్స్ యూనివర్సిటీ 60 – Telugu sex stories

telugu sex stories సెక్స్ యూనివర్సిటీ 60 ప్రసన్న ఓదారుస్తూ ప్లీస్ కంట్రోల్ చేస్కో పద రెడీ అవ్వు ముంబై వెల్దం అంది ప్రసన్న ఫ్లయిట్ టికెట్స్ బుక్ చేశాను హైదరాబాద్ వెళ్ళి ఎక్కుడమ్ అంది నేను కూడా వస్తాను ప్లీస్ అంది అనూష సరే అని తనకి కూడా టికెట్ బుక్ చేసింది ప్రసన్న ముగ్గురూమ్ త్వరగా రెడీ అయ్యి కార్ బుక్ చేస్కుని వెళ్తున్నామ్ ప్రసన్న డ్రైవింగ్ తిస్కుంది నేను పక్కన కూర్చున్నావెనుక అనూష ఉందినా మదిలో ఏవేవో ఆలోచనలు తిరుగుతున్నై రెండు నెలలలో నా జీవితం ఎంతగా మారిపోయింది ముగ్గురు అమ్మైలు నన్ను ప్రేమించడం ఏంటి వాళ్ళను నేను డెంగడం ఏంటి ఎంతో అది కాక పాయలకి పాలు రావడం ఏంటి అది పిల్లలు పుట్టకుండా ఎంతో అన్నీ ఆలోచనలఅలా 3 గంటలలో శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్టు కి వెళ్ళి అక్కడ కార్ పార్క్ చేసి ఫ్లయిట్ ఎక్కి ముంబై వెళ్ళేసరికి రాత్రి అయ్యిందిఇప్పుడు వెళ్ళిన విసిటింగ్ ఉండదు లే పొద్దునే

కథను కొనుగోలు చేయండి