సెక్స్ యూనివర్సిటీ 69 – Telugu sex stories

telugu sex stories సెక్స్ యూనివర్సిటీ 69 ప్లీస్ ర రేపు దెంగుకుండం లే ర ప్లీస్ అంది ప్రసన్న
ప్లీస్ ర దీన్ని చూడు ఎంత బాధ పడుతుందో పూకులు గుధలు లేక అని బాగా లేచిన నా మోడ్డ ని చూపించను నా మోడ్డ ని పట్టుకుని ముద్దు పెట్టుకుని చీకుతుంది ఎంతో ఏ విషయం చెప్పదు ఓకే అన కాదన నేను అన్నాను మెల్లగా మొదలు పెడదాం నీకు నొప్పిగా అనీపిస్తే ఆపేద్దమ్ అని అన్నాను తను ఏం మాట్లాడకుండా నా మోడ్డ ని చీకుతుంది సరే లే ఒప్పుకున్నట్టే అని తనని లేపాను ఏం అనకుండా లేచింది తనని బోర్లా పడుకోబెట్టనుఅబ్బా అలా పడుకున్నప్పుడు తన ఎత్తైన పిర్రలు రెండు కొండల మాదిరి ఉన్నాయి మధ్యలో ఆ చీలిక ఒక లోయ మాదిరి ఉంది అబ్బా ఎంతో ఈ పిర్రలలో ఈ అందం అనూష వి కానీ ప్రసన్నవి కాన్ని ఈ పిర్రలు ఒక్కటి ఉంటే చాలు అని పిర్రలు పట్టుకుని పిసుకుతున్న బాగా గట్టిగా అనూష పిర్రలకంటే మెత్తగా గాలికి కూడా కండిపోయేలా ఉన్నాయి తన పిర్రలుఅలా పిస్కుత్తు కోరుకుతూ నాకుతూ పిర్రలని పిస్కీ

కథను కొనుగోలు చేయండి