సెక్స్ యూనివర్సిటీ 74 – Telugu sex stories

telugu sex stories సెక్స్ యూనివర్సిటీ 74 ఫ్రీడ్జ్ ఓపెన్ చేసి నీళ్ళు తాగాను అలా బాల్కనీ లో కి వెళ్ళాను అలా ఊరంతా ప్రశాంతంగా ఉంది ఎక్కడ చూసిన ఒక్క మనిషి కూడా లేదు ఎక్కడో దూరంగా కుక్కలు అరుస్తూన్నై
చల్లని గాలి నా నగ్న శరీరానికి తగులుతుంటే కాస్త చలి అనిపించిందిఎప్పుడు నిద్రపోయనో ఎంతో అలా బాల్కనీ లోనే కూర్చుని బిత్తలు గా నిద్రపోయానుమరుసటి రోజు పొద్దున మోనికా వచ్చి లేపిండి ఏరా ఇక్కడ పడుకున్నావ్ అందిరాత్రి వాటర్ తాగుదామని వచ్చి ఇక్కడ నిల్చున్న ఎప్పుడు పడుకున్నానో తెలియదు అన్నాను సరే ర లోపలికి రెడీ అయ్యి టిఫిన్ తిను అంది లోపలికి వచ్చి చూస్తే టైమ్ 8 అయ్యింది ప్రసన్న హాల్ లో పంగ చాపి నా పూకూ ని దెంగండి అన్న పోస్ లో కూర్చుని టి‌వి చూస్తుంది నన్ను చూసి ఏరా రూమ్ లో చలి గా ఉందన బాల్కనీ లో పడుకున్నావ్ అందిఅనూష వంట చేస్తోంది నేను వెళ్ళి రెడీ

కథను కొనుగోలు చేయండి